Utbyggnad av Tvärbanan, Stockholm

Tvärbanans utbyggnad, Solna-grenen Etapp 1

Projekttyp
Järnvägar
Status
Färdigställt
Tidsram
September 2009 - November 2011
Byggherre
SL
Kontraktsform
Samverkansentreprenad
Kontraktsumma
ca 500 milj kr ex moms

Entreprenaden innebar nybyggnad av 2,3 km lång banvall, sträckan Alvik-Ulvsunda, med en ca 650 m lång bergtunnel under Traneberg och en 550 m lång bro över Ulvsundasjön, samt tråg/betongtunnel under Norrbyvägen och två stycken markförlagda hållplatser. Spårvägen skulle på denna sträcka gå på egen banvall. I Alvik ansluter aktuell sträcka till befintlig spårväg. Projektet innefattade även en anslutning till Ulvsundadepån, samt omfattande ny- och omläggning av el- och VA-ledningar.

Projektet utfördes i samverkan med Stockholms Lokaltrafik där projekteringen pågick parallellt med produktionen. Projektet slutbesiktigades i nov. 2011. Bro- och tunneldelarna utan anmärkning och med endast ett fåtal anmärkningar på utförda markarbeten.

Samtliga deltider och sluttid hölls.

Kontaktperson

Ingemar Svensson
Ingemar Svensson


Anställning
Affärsutvecklare, Region Anläggning Öst
Telefon
+46 709701953
Skicka mig ett mail

Kontaktinformation

Namn
Veidekke Anläggning, Region Öst
Postadress
Box 1503, 172 29 Sundbyberg
Besöksadress
Svetsarvägen 15, 2 tr, 171 41 Solna
Telefon
+46 8 635 61 00
Telefax
+46 8 635 94 15
Skicka oss ett mail
 

Relaterat innehåll

Manuelt relatert

  • Referensprojekt för Storstockholms Lokaltrafik och för Veidekke

    – Vi har från SL:s sida drivit detta som ett samverkansprojekt tillsammans med Veidekke – ett mycket lyckat och stimulerande projekt, ett referensprojekt för oss båda, säger Kurt Seliberg, projektchef för projektet Tvärbanan som ska binda samman Stockholms pendeltågs- och tunnelbanenät "på tvären". Mer...

Relaterade artiklar

Automatisk generert

Sociala nätverk

Veidekke på Twitter

@veidekke_se , @veidekke_asa

Kontakt  | Sök | Rättigheter och brukande |
Redaktör: Stavros Kundromichalis | Ansvarig Redaktör: Lennart Weiss |  veidekke.no  | veidekke.com   |  hoffmann.dk  | veidekke.se