Utbyggnad av Tvärbanan, Stockholm

Tvärbanans utbyggnad, Solna-grenen Etapp 1

Projekttyp
Järnvägar
Status
Färdigställt
Tidsram
September 2009 - November 2011
Byggherre
SL
Kontraktsform
Samverkansentreprenad
Kontraktsumma
ca 500 milj kr ex moms

Entreprenaden innebar nybyggnad av 2,3 km lång banvall, sträckan Alvik-Ulvsunda, med en ca 650 m lång bergtunnel under Traneberg och en 550 m lång bro över Ulvsundasjön, samt tråg/betongtunnel under Norrbyvägen och två stycken markförlagda hållplatser. Spårvägen skulle på denna sträcka gå på egen banvall. I Alvik ansluter aktuell sträcka till befintlig spårväg. Projektet innefattade även en anslutning till Ulvsundadepån, samt omfattande ny- och omläggning av el- och VA-ledningar.

Projektet utfördes i samverkan med Stockholms Lokaltrafik där projekteringen pågick parallellt med produktionen. Projektet slutbesiktigades i nov. 2011. Bro- och tunneldelarna utan anmärkning och med endast ett fåtal anmärkningar på utförda markarbeten.

Samtliga deltider och sluttid hölls.

Kontaktinformation

Namn
Veidekke Anläggning, Region Öst
Postadress
Box 1503, 172 29 Sundbyberg
Besöksadress
Svetsarvägen 15, 2 tr, 171 41 Solna
Telefon
+46 8 635 61 00
Telefax
+46 8 635 94 15
Skicka oss ett mail
 

Relaterat innehåll

Manuelt relatert

  • Referensprojekt för Storstockholms Lokaltrafik och för Veidekke

    – Vi har från SL:s sida drivit detta som ett samverkansprojekt tillsammans med Veidekke – ett mycket lyckat och stimulerande projekt, ett referensprojekt för oss båda, säger Kurt Seliberg, projektchef för projektet Tvärbanan som ska binda samman Stockholms pendeltågs- och tunnelbanenät "på tvären". Mer...

Relaterade artiklar

Automatisk generert

Sociala nätverk

Veidekke på Twitter

@veidekke_se , @veidekke_asa

Kontakt  | Sök | Rättigheter och brukande |
Redaktör: Stavros Kundromichalis | Ansvarig Redaktör: Lennart Weiss |  veidekke.no  | veidekke.com   |  hoffmann.dk  | veidekke.se