header
Bergförstärkning i en tunnel.

Gruvprojektet där produktivitet och säkerhet gick hand i hand

Att under sex år bryta 9 mil tunnlar i en gruva långt under jord utan en enda allvarlig personskada – det är vad vi på Veidekke tillsammans med LKAB lyckades med i järnmalmsgruvan Vitåfors i Malmberget. Framgångsreceptet heter ett involverande arbetssätt och ett systematiskt säkerhetsarbete - och att en egenutvecklad app fått spela en nyckelroll i det geografiskt utspridda projektet.

Veidekkes medarbetare som arbetat tillsammans i Vitåfors samlade på en bild.

Vi på Veidekke jobbade nära LKAB i gott samarbete. Projektet genomfördes som en utförandeentreprenad i involvering, vilket fortfarande var en ganska ny samarbetsform när projektet startades 2014.

Involvering för effektivt samarbete

Som mest jobbade 120 personer i projektet samtidigt. Teamet arbetade dessutom i skift, utspridda över en stor yta inom gruvområdet, eftersom avståndet mellan gavlarna, orternas arbetsfronter, var stora. De stora avstånden i kombination med en utmanande arbetsmiljö gjorde det extra viktigt att samarbetet fungerade. Därför utfördes projektet som en utförandeentreprenad i involvering, vilket när projektet startades 2014 fortfarande var en ganska ny samarbetsform.

Ortdrivning nära malmbrytning

LKAB brukar själva göra den produktionsnära ortdrivningen, det vill säga skapa nya tunnlar i direkt anslutning till malmbrytningen. Däremot har man även tidigare tagit hjälp av externa leverantörer för så kallad projektdrivning. 2014 fick Veidekke förtroendet att hjälpa till med att driva tunnlar både i direkt anslutning till produktionen och som mer utspridda projekt. Totalt blev det, innan projektet avslutades 2020, hela 90 000 ortmetrar på nivåer från 300 till 1 400 meter på djupet av gruvan.

– Det här var första gången vi tog in en extern leverantör för ortdrivning så nära produktionen, konstaterar Patrik Nilsson, Byggledare på LKAB. Vi hittade ett jättebra samarbete där vi som beställare involverade Veidekke. Gemensamt hade vi full insyn i projektet och utbytte tankar och idéer. Inom projektet jobbade vi som ett team oavsett om det stod LKAB eller Veidekke på ryggen. Det gjorde att arbetet blev både roligt, effektivt och säkert!

Säkerhetsutmaningar

Veidekkes övergripande mål för HMS (Hälsa, Arbetsmiljö och Säkerhet) är helt skadefria arbetsplatser. Eftersom arbetet i gruvan var både riskfyllt och krävande blev säkerheten en fundamental parameter i projektet. Några av utmaningarna bestod i:

  • Kommunikation under jord och vid skiftgång
  • Långa avstånd i projektgruppen och mellan arbetsställen
  • 60 gavlar med olika bergkvalitet och förstärkningskrav
  • Arbete nära stora maskiner med roterande delar
  • Seismisk aktivitet
  • Brandrisk 
  • Ensamarbete

Kombinerade involvering och digitalisering

För att hantera utmaningarna blev digitala verktyg en möjliggörare, i kombination med regelbundna fysiska stormöten som samlade hela det utspridda projektet.

Wifi-uppkoppling vid alla gavlar blev en förutsättning för den löpande kommunikation och för den app som utgjorde basen för det dagliga arbetet i projektet. Appen blev också navet i det lyckade säkerhetsarbetet i projektet, som avslutades utan allvarliga incidenter. Appen skräddarsyddes på en standardplattform från Microsoft av en projektmedlem med insyn i både projektet och dess arbetssätt och med kompetens inom IT.

Projektet har varit en stor framgång. Vi har jobbat nära LKAB i gott samarbete, vilket underlättas av att vi har stora likheter i värdegrund. Eftersom det varit ett så långt projekt har vi hunnit förfina samarbetsformerna längs vägen. Jag menar att involvering underlättar för alla. Det är så här vi vill jobba!
Mikael Johansson, produktionschef Veidekke

Projektets SharePoint-app utgjorde basen för det dagliga arbetet.

Verksamhetssystem på fickan

–Man kan säga att vi hade ett litet verksamhetssystem på fickan med en rad enkla och direkta verktyg, både för vårt HMS-arbete och för att följa upp framdriften i projektet i stort, säger Filip Wulkan, projektchef på Veidekke. Möjligheten till enkel överblick och kommunikation har både varit trygghetsskapande och gett möjlighet till snabba beslut, vilket lett till tidsvinster i projektet.

Ökad riskrapportering

I appen kunde projektmedlemmar på olika håll i gruvan ta del av visualisering av arbetsberedningar och ritningar och få möjlighet att detaljgranska exempelvis förstärkningsbågar. Alla skyddsronder utfördes digitalt och aviserades till hela projektet. Dessutom hade alla tillgång till digitala larmlistor i mobilen för en snabb hantering av eventuell olycka eller brand med endast en knapptryckning.

– Enkelheten att rapportera risker och tillbud digitalt i telefonen har ökat rapporteringen markant. Att alla andra dessutom aviseras samtidigt direkt i appen och att man får återkoppling på de åtgärder som vidtas, ökar riskmedevetenheten och leder till att fler ser nyttan i att rapportera. Jag tror på kontinuerlig investering i ny teknik, system och maskiner för ökad säkerhet och bättre arbetsmiljö, konstaterar Filip Wulkan.

Prisat säkerhetsarbete

Veidekkes medarbetare i Vitåfors vann Veidekke Anläggnings HMS-pris 2018 för sitt systematiska säkerhetsarbete med involverande riskhantering. Projektet är ett lysande exempel på att hög produktivitet och hög säkerhet går hand i hand. Tillsammans med LKAB och samarbetspartners har vi på Veidekke här skapat ett engagemang för arbetsmiljöfrågor långt utöver det vanliga. Detta har generat noll allvarliga skador i en extremt utmanande miljö.

”Så här vill vi jobba!”

– På LKAB sätter vi alltid säkerheten först. Det handlar om att ta det lugnt, tänka till och jobba smartare. Då blir det också effektivare produktion, säger Patrik Nilsson på LKAB och relaterar till Vitåforsprojektet.

Produktionschef Mikael Johansson på Veidekke summerar det lyckade projektet:

– Projektet har varit en stor framgång. Vi har jobbat nära LKAB i gott samarbete, vilket underlättas av att vi har stora likheter i värdegrund. Eftersom det varit ett så långt projekt har vi hunnit förfina samarbetsformerna längs vägen. Jag menar att involvering underlättar för alla. Det är så här vi vill jobba!