Årsstämma 2023

Veidekke håller årsstämma den 10 maj 2023, kl. 18.00.

Tid och plats

Datum: 10/5 2023
Klockan:
17.00
Var: T.B.A.