”Att se bygget växa fram är det roligaste.”

Linnea Sernemyr är arbetsledare för betongentreprenad och installatörer när det stora bostadsområdet Hills Villastad byggs i Mölndal. Här håller hon ihop leveranser och tidplan, samtidigt som hon brinner för att driva digitaliseringsfrågor.

När Hills Villastad är färdigbyggt kommer över 400 bostäder att ligga inbäddade i de vackra omgivningarna. Här ska villor, radhus, parhus och lägenheter samsas, alla med närhet till både storstad och natur. Veidekke är totalentreprenör.   

- Jag jobbar tillsammans med platschefen och andra arbetsledare ute på bygget för att se till att arbetet löper på bra och att vi följer tidplanen. Det är också viktigt att se till att inte allt sker samtidigt när det gäller exempelvis leveranser.

Att få vara med där det händer och planera från start till mål – från det första spadtaget fram tills kunden flyttar in – är det bästa med jobbet. Det gäller alltså att gilla planering och att lyckas få alla att dra åt samma håll, oavsett roll. På vissa sätt liknar yrket som arbetsledare faktiskt Linneas fritidsintresse: att vara en del av en hel orkester. Där spelar hon förvisso tvärflöjt, men ändå.

Tre kollegor sitter och tittar på en gemensam datorskärm.

Utvecklande att arbetsleda nya moment

En viktig bit för att lyckas är att samordna underleverantörer och stämma av med yrkesarbetarna. Kontakten med olika slags yrkeskategorier är också något Linnea verkligen uppskattar och har lärt sig mycket av; här hjälps alla åt.

- För mig som inte har en bakgrund som yrkesarbetare var det i början svårt att veta vad som faktiskt går att göra. Efter fyra år har jag lärt mig genom att fråga mycket och ta hjälp av andra. Det har varit väldigt utvecklande att arbetsleda moment jag själv inte utfört tidigare.

Veidekkes värderingar viktiga

Till Veidekke kom Linnea från Chalmers 2018, där hon utbildat sig till högskoleingenjör inom samhällsbyggnadsteknik. Hon skrev sitt examensarbete här och blev kvar; hon trivdes så bra med atmosfären och sammanhållningen.

Det är just Veidekkes värderingar och team-känslan som gör det till en bra arbetsplats. Samverkan är formaliserad och varje vecka har Linnea exempelvis ett tjänstemannamöte där knäckfrågorna reds ut tillsammans och ett stort planeringsmöte med arbetsledarna från bygg, mark och anläggning. 

Två medarbetare står och pratar med varandra i varselkläder och hjälm på en byggarbetsplats.

Driver digitalisering av processer

Här finns också goda möjligheter att utvecklas. En specifik fråga som Linnea driver är digitalisering, där hon arbetar för att digitala verktyg ska användas mer i projektet som exempelvis för ritningar, egenkontroller och besiktningar. Och hon har lyckats påverka i rätt riktning, något hon är stolt över.

Finns det något ännu oprövat område Linnea är nyfiken på här näst?

- Jag har testat både nyproduktion av bostäder och ombyggnad av kontor. Framöver skulle det vara kul att få bidra till stadsutvecklingen genom att bygga något kommersiellt som syns och används av många.