Stephan Woodbridge

Operativ chef, Veidekke Bygg Centralt