Daniel Kjørberg Siraj

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan: 2018
Född: 1975

Daniel Kjørberg Siraj är utbildad jurist från Universitetet i Oslo (UiO) med specialisering europarätt (2001). Siraj är koncernchef i OBOS. Han har tidigare erfarenhet som advokat i OBOS, och från kommunfullmäktige i stadsrådsavdelningen för industri och stadsutveckling i Oslo kommun.