header

Årsresultat, Veidekke Sverige 2012

Stark orderstock och goda resultat för Veidekke Entreprenad i Sverige, trots ett motigt marknadsklimat.

Årsresultat, Veidekke Sverige 2012

Stark orderstock och goda resultat för Veidekke Entreprenad  i Sverige, trots ett motigt marknadsklimat

När Veidekkekoncernen idag presenterar sin årsrapport för 2012 visar den att den positiva trenden för entreprenadverksamheten i Sverige fortsätter. Trots ett allmänt sett relativt motigt marknadsklimat och stora osäkerheter i den finansiella sektorn redovisar Veidekke Entreprenad sitt hittills bästa resultat med 102 MSEK. (63 MSEK).  Med en fortsatt tillväxt i orderportföljen bedöms framtidsutsikterna som gynnsamma.

Veidekke Bostad redovisar en försvagning jämfört med 2011, som då innehöll en engångspost på 157 MSEK. Resultatet för 2012 pressas av den svaga konjunkturutvecklingen och hushållens allmänna återhållsamhet i kombination med de effekter som bolånetaket och andra åtgärder fått på efterfrågan av nya bostäder, som nu totalt sett är lägre än på flera decennier. Portföljen är dock stark, verksamheten  välpositionerad i de regioner som växer och utsikterna goda i takt med att marknaden successivt förväntas tina upp.

Den svenska verksamhetens resultat för 2012 i korthet:

  • Omsättning: 4 603 MSEK (4 149 MSEK)
  • Resultat: 107 MSEK (256 MSEK)
  • Orderstock: 3 197 MSEK (2 925 MSEK)

Den finansiella oron i Europa i kombination med politiska beslut i Sverige som påverkar efterfrågan på bostäder skapade ett motigt marknadsklimat under 2012. Detta markerades särskilt inom bostadssektorn där bolånetaket i kombination med en mer restriktiv kreditgivning från bankernas sida verkade hämmande på efterfrågan. Trots det allmänna klimatet redovisar entreprenadverksamheten i Sverige ett rekordresultat och med en stark orderstock känner vi tillförsikt inför framtiden, säger Per-Ingemar Persson, Koncerndirektör, Veidekke ASA med övergripande ansvar för den svenska verksamheten.

För mer information:

Per-Ingemar Persson; Koncerndirektör Veidekke ASA, tfn +46 70 514 42 40
Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad, tfn +46 70 598 56 51
Lennart Weiss, Kommersiell direktör, Veidekke Sverige, tfn +46 70 521 37 81

Titel Filtyp
wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg