Våra värderingar

Våra värderingar har sina rötter i Norge, men är lika viktiga för oss i Sverige. Profesjonell, Redelig, Entusiastisk och Grensesprengende, är det som styr vårt arbete varje dag.

Vad vi tror på och vill stå för

Värderingarna beskriver vår personlighet. De ger en bild av Veidekkes kultur, men inte hela bilden. Vad vi tror på och vill stå för, är minst lika viktiga ingredienser i det som bildar vår kultur. Vi har tre viktiga principer som ligger oss varmt om hjärtat:

Vi bygger lag

De bästa resultaten uppnår vi i samspel, när människor möts och idéer delas. När vi använder en bredd av erfarenhet, perspektiv och kompetens. Genom att aktivt involvera kunder, leverantörer och partners bygger vi grunden för gemensam framgång. Det handlar om värdeskapande samspel och involvering. Eller helt enkelt – att bygga lag.

Läs om vårt involverande synsätt

Vi väljer att göra rätt

Veidekke är ett värderingsstyrt företag med djupa rötter och modiga ställningstaganden, där etiken är en förutsättning för affären. Än idag är vårt mål att vara ett modigt föredöme i en klimatneutral, hållbar, säker och sund bransch. Vi är Redeliga och Profesionella, och vi väljer att göra rätt.

Läs om dagen då vi sa nej tack

Vi siktar högre

Veidekke grundades 1936, men vi är långt ifrån klara. Vi är lösningsskaparna som tror på att allt kan göras bättre. Goda resultat bygger på målmedvetet arbete, vilja och mod. Att ständigt söka efter nya möjligheter och att tillsammans förbättra i stort som smått. Vi är entusiastiska och grensesprengende och vi siktar högre.

Läs mer om innovation på Veidekke

Hur vi förhåller oss till varandra

Värderingarna är grunden för hur vi förhåller oss till varandra och till världen utanför.

Profesjonell

Inriktade på att göra rätt saker, och att göra dem på rätt sätt, behandlar vi alla med respekt. Vi är väl förberedda och ser till att vi har rätt kompetens för uppgiften.

Redelig

Ett ärligt agerande och att stå upp för det som är rätt är viktigt för oss. Vi tar ansvar och tummar inte på lagar, regler eller etiska riktlinjer.

Entusiastisk

Vi är engagerade i det vi gör och söker aktivt lösningar för de utmaningar vi möter. Att ha kul på jobbet, och att skapa mervärde tillsammans, är en viktig del av vår kultur.

Grensesprengende

Vi är nyfikna och gillar att utmana invanda tankesätt. Som medarbetare på Veidekke får du gärna tänka annorlunda för att lösa problem, både hos våra kunder och internt.