header

Lärling

Du som vill börja arbeta som yrkesarbetare gör det genom en lärlingsanställning. Som lärling får du en vardag som är varierad, utmanande och lärorik. Du får vara med i olika projekt och får samtidigt lön. Efter tre år får du ditt yrkesbevis.

Ung tjej som är lärling på Veidekke

Vad innebär det att bli lärling?

Att vara lärling innebär att du börjar din färdigutbildning till yrkesarbetare som anställd hos oss, med lön och kollektivavtal. Lärlingsanställningen är vanligtvis tre år, tiden är olika för olika yrken.  

När du börjar upprättas en utvecklingsplan tillsammans med dig, din handledare och utbildningsansvarig för att du på bästa sätt ska kunna utvecklas inom ditt specifika yrkesval. I din utvecklingsplan framgår vilka arbetsmoment och kurser du ska genomföra för att få ditt yrkesbevis.

Våra lärlingsområden

Träarbetare

Träarbetare arbetar med nybyggnationer, ombyggnationer och renoveringar. Som träarbetare jobbar du periodvis mycket utomhus, exempelvis med att bygga bärande konstruktioner, formar för betonggjutning. I senare skeden av byggnationen flyttar arbetsuppgifterna inomhus och kan variera från att sätta gipsskivor till att montera inredningen i ett kök.

Betongarbetare

Som betongarbetare är dina uppgifter bland annat att armera och gjuta betongkonstruktioner som till exempel byggkonstruktioner, tunnelportaler, broar och dammanläggningar. En betongarbetare har mycket god kunskap i betongens egenskaper.

Bergarbetare

Med kunskaper om bergets egenart borrar och spränger man berg och sten. Jobbet görs i samband med byggnads- och anläggningsarbeten. En bergarbetare borrar och spränger inför arbete med anläggning av vägar och gator, men kan också jobba under jord, då man spränger för tunnlar, bergrum och andra konstruktioner. 

Ställningsbyggare

Ställningsbyggaren monterar de ställningar som byggarbetsplatsens olika yrkesgrupper behöver. Säkerhetstänkande och noggrannhet är mycket viktiga delar i jobbet eftersom det ofta handlar om arbete på höga höjder. Det finns olika typer av byggnadsställningar och vilken typ som används beror på vilket slags jobb som ska göras.

Väg- och anläggningsarbetare 

Som väg- och anläggningsarbetare kommer dina arbetsuppgifter och arbetsplatser kommer att variera mycket – allt ifrån schakt- och fyllningsarbeten, grundläggningsarbeten, rörläggning, vägbyggnad till att anlägga gräsmattor och plattsättning. 

Maskinförare

Som maskinförare kör och underhåller du olika maskintyper, exempelvis grävmaskin, hjullastare och dumper. Så ett intresse för maskiner är en förutsättning! Du kommer arbeta både självständigt och i team. Vanliga arbetsuppgifter är att köra och underhålla anläggningsmaskiner, gräva och schakta för hus, anläggningar och vägar, gräva och lägga vatten- och avloppsledningar, lasta och lossa olika typer av gods och material. Du kan också gräva ner kablar, arbeta i grustag eller med torvhantering.

Så blir du lärling hos oss

Antingen kan du söka efter gymnasiets treåriga bygg- och anläggningsprogram, eller som företagslärling om du saknar tidigare erfarenhet från branschen. Som företagslärling läser du yrkesteorin som distanskurser parallellt med det praktiska arbetet ute i projekt. 

Så söker du

Tillgängliga lärlingsplatser lägger vi ut bland våra lediga tjänster.

Kontakta oss