HMS

Det ska vara tryggt att arbeta på och för oss. Ett säkert arbete är också en förutsättning både för att vinna kontrakt och för att kunna leverera projekt i tid. Därför är arbetet med hälsa, arbetsmiljö och säkerhet (HMS) ständigt i fokus.

Två glada män sitter och pratar i en matsal på en arbetsplats.

Så jobbar vi med HMS

Vårt HMS-arbete har utgångspunkt i organisationen och människorna:

  • Vi planerar för att arbetet kan utföras säkert och effektivt, med hjälp av rätt utrustning och vid rätt tillfälle. Alla projekt har en egen HMS-ansvarig som ska bidra till att säkerställa att detta är på plats.
  • Och så handlar det om attityder, kompetens och kultur. För att tillvarata säkerheten på arbetsplatsen måste de som gör jobben ha rätt kompetens, goda attityder och ta hand om varandra.

HMS och ekonomi är lika viktigt

För oss är HMS lika viktigt som våra ekonomiska mål. Varje möte på ledande nivå inleds med HMS-resultat. Vi följer upp varje incident, varje skada och analyserar orsaken till den. Vi lämnar ingen händelse utan åtgärd. Vi är alltid beredda att vidta åtgärder, oavsett ekonomiska konsekvenser.

Underleverantörer är skyldiga att arbeta enligt samma principer, planer och krav som gäller för våra egna medarbetare. Kraven ingår i de avtal som leverantören tecknar med oss, och de som arbetar med ett av koncernens projekt får information och utbildning om våra krav och förväntningar innan arbetet startar.

Kontakta oss