Bli leverantör till Veidekke

Alla våra leverantörer behöver registrera sig med ett konto i Veidekkes Leverantörsportal.

I Leverantörsportalen finns våra Leverantörsvillkor och de baskrav som vi ställer på våra leverantör. 

Administrativa krav

Vi har följande administrativa krav på dig som leverantör:

Supplier Code of Conduct: Alla våra leverantörer ska godkänna vår Supplier Code of Conduct – Etiska riktlinjer för leverantörer.

Genom att underteckna avtal med oss godkänner du som leverantör vår Supplier Code of Conduct.

Supplier Code of Conduct – Etiska riktlinjer för leverantörer 

Supplier Code of Conduct – Ethical guidelines for suppliers (english version)

MBL: Alla leverantörer som är kopplade till vår byggverksamhet måste ha kollektivavtal. Undantag är enmansföretag, då räcker signerad UE2021-blankett.

Ekonomi: Vi gör en ekonomisk bedömning på alla leverantörer. Kraven skiljer sig åt beroende på din bolagsform, storlek m.m.

Krav på arbetsplatserna

Följande krav ställer vi på dig som leverantör när du befinner dig i våra arbetsplatser:

ID06: Alla våra arbetsplatser kräver aktuellt och godkänt ID06-kort enligt skatteverkets rutiner.

UE i 2 led: Vi har begränsat entreprenörskedjan till 2 led. Anledningen är att vi arbetar aktivt för en seriös byggbransch på lika villkor. Du som leverantör har ansvar för att meddela Veidekke om fler led behövs i projekten.

HMS-körkort: Leverantörer som vistas på Veidekkes arbetsplatser ska genomgå branschens gemensamma säkerhetsutbildning.

VDC (Virtual Design Construction): Är du totalentreprenör eller konsult så kommer du mest troligt att involveras i vårt sätt att projektera. Förutom att vi projekterar i BIM så jobbar vi efter en speciell arbetsprocess.

Hållbarhet: Vi stödjer FN:s 17 globala hållbarhetsmål och kommer styra mot det övergripande 2-graders målet.

Kontakta oss