Hälsa och arbetsmiljö

Våra arbetsplatser ska kännetecknas av en hälsofrämjande arbetsmiljö där vi alla tar ansvar för varandras hälsa. Både fysisk och psykisk.

Två män på byggarbetsplats som skrattar och dricker kaffe.