Installationstjänster

Vårt dotterbolag Veitech är koncernens expertentreprenör inom allt som rör installationer: el, rör, ventilation, värme, brandsäkerhet, styr och övervakning samt energifrågor.

Närbild av ett stort rör.

Spjutspets inom installation 

Veitech är ett fristående bolag inom Veidekkekoncernen och spjutspetsen för allt som gäller installationer. För kunderna betyder det att specifik kompetens och optimerade tekniklösningar kombineras med tryggheten från det stora bolaget.  

Installationstjänster med helhetsansvar 

Veitech är en heltäckande partner inom installation. Det kan handla om installationsarbeten och modern installationsteknik i hela eller delar av byggnader, men också i industrier, reningsverk, tunnlar och andra anläggningar. Att Veitech hanterar och samordnar samtliga tekniska installationer förenklar för kunderna.  

Veidekke och Veitech är vana att jobba nära varandra, vilket är en nyckel för att lyckas i projekten.  

Läs mer om koncernens snabbfotade installationsspecialist på Veitechs webbplats – Veitech – Installation Management 

Kontakta oss