Strömshuset med ljus fasad i flera våningar vid affärsgata

Ombyggnad med historiska värden

När Vasakronan har en ikonisk byggnad i behov av om- och tillbyggnad, då ställer Veidekke och koncernpartnern Veitech upp, sida vid sida.

Interiör från Strömshuset under ombyggnationen med trårena balkar och stora fönster.

Ombyggnationen har ställt höga krav på hänsyn till de historiska värdena och moderniseringen har gjorts varsamt

Det var en gång en fastighet…

Strömshuset är en välkänd byggnad i centrala Göteborg. Kanske är det den välgjorda funkisarkitekturen som fått byggnaden att bli ett omtyckt och självklart inslag i hjärtat av stan.

Fastigheten består av tre byggnader där den första uppfördes år 1935. Idag är fastigheten i behov av omfattande på- och ombyggnad. Ett perfekt uppdrag för en involverande samverkansentreprenad mellan beställaren Vasakronan, Veidekke och Veitech. I sann Veidekke-anda.

Modernisera och bevara

En del i projekt Strömshuset går ut på att bygga om befintliga delar i fastigheten, modernisera kontorslokaler för hyresgästerna och återuppbygga exteriören med samma tidstypiska värden som när fastigheten byggdes.
William Dahlström är arbetsledare och VDC-ingenjör på Veidekke: 

- Invändigt blir det stor modernisering med nya ventilationssystem bland annat, men fasaden ska bevara känslan från det gamla. För att få bygglov så är antikvarier och Stadsbyggnadskontoret involverade. Vi bygger med påkostade detaljer, exempelvis förpatinerad koppar, och bevarar i så stor mån vi kan tidstypiska byggdelar.

Invändigt blir det stor modernisering med nya ventilationssystem bland annat, men fasaden ska bevara känslan från det gamla. För att få bygglov så är antikvarier och Stadsbyggnadskontoret involverade. Vi bygger med påkostade detaljer, exempelvis förpatinerad koppar, och bevarar i så stor mån vi kan tidstypiska byggdelar.
William Dahlström, Veidekke
Ljus flervåningsbyggnad i funkisstil med gul byggkran svävande ovanför

Projektet är en totalentreprenad i samverkan där vi varsamt moderniserar den gamla funkisbyggnaden.

Installationsarbeten viktig del

En annan viktig del av projektet är just installationsarbeten i hela fastigheten. Här jobbar Veidekke tillsammans med dotterbolaget Veitech för att få modern installationsteknik.

Genom variabla luftflöden kommer ventilationen att anpassas efter behov, vilket är både modernt och hållbart sett till klimatpåverkan.

”Vi är föräldrar båda två”

Att Veidekke och Veitech jobbar så nära varandra är en nyckel för att lyckas i projektet, tror Anders Hogander som är projektchef.

-I det här projektet är det många installationsarbeten. Det är ett gammalt hus, fullt av överraskningar som är svåra att förutse. Nu när vi har med Veitech som jobbar tillsammans mot samma mål, det är en nyckel. Vi råkar ha olika logotyper men samma ägare. Man brukar prata om dotterbolag men jag skulle vilja säga att vi är föräldrar båda två.

 

Vasakronan och vi på Veidekke har ett gemensamt mål - att ett kontorsplan ska utföras helt av återbrukade material. Mattor, kök, porslin. Det ska vi göra i så stor utsträckning vi bara klarar av.
Anders Hogander, Projektchef, Veidekke
Hål i trätaket till nästa våningsplan i Strömshuset

Påbyggnaden som ska göras blir tre nya våningsplan i korslimmat trä och ska certifieras utifrån miljöbyggnad LEED.

Fokus på hållbarhet

Vasakronan arbetar aktivt med miljöfrågor. I det här projektet lägger man stort fokus på just miljö, energi, hållbarhet och återbruk. Det är områden som passar Veidekkes kompetens väl.

Spektakulär påbyggnad i trä

Påbyggnaden som ska göras blir tre nya våningsplan i korslimmat trä och ska certifieras utifrån miljöbyggnad LEED.

– Vasakronan och vi på Veidekke har ett gemensamt mål - att ett kontorsplan ska utföras helt av återbrukade material. Mattor, kök, porslin. Det ska vi göra i så stor utsträckning vi bara klarar av, berättar Anders Hogander.

Byggtekniska utmaningar

Ett projekt av den här digniteten har sina byggtekniska utmaningar. Den kanske största är att ta hänsyn till de befintliga hyresgästerna som ska kunna bedriva sin verksamhet som vanligt, utan att bli störda.

Därför blir man tvungen att göra många provisoriska lösningar för exempelvis ventilation och el. Störande arbeten får genomföras från 19.00 till 08.00, men under den tiden måste man ta hänsyn till de som bor i närheten.

Ganska enkelt va?

– Vi har en kran som är placerad mitt i huset. Den går igenom taket på en lokal och genom två butiker och är fastpålad i källaren. Det krävs mycket beräkningar för att lyckas med det och samtidigt göra så lite väsen som möjligt, berättar William Dahlström.

Noggrann projektering VDC-style

I projekteringen har man jobbat enligt VDC-modellen (Virtual Design and Construction) där man använt mycket beräkningar och 3D-modellering. Vasakronan har scannat in hela fastigheten, rum för rum, och byggt upp den digitalt.

Tidig involvering

Det är en fördel att skapa sig en bild av det som ska byggas, innan man går ut och faktiskt bygger, även om verkligheten kan skilja sig en aning när man väl kommer dit. Beställaren Vasakronan har också varit med i projekteringsmötena, vilket är en del i arbetssättet VDC, att ha många kompetenser involverade i tidiga skeden.

– Jag skulle säga att i ett sånt här projekt är det avgörande att beställaren är med i projekteringen. Beslutsgångarna blir kortare och effektivare. Vi driver projekteringen framåt tillsammans, säger Anders Hogander.

Värderingarna skapar uppdrag

Veidekke och Vasakronan har arbetat tillsammans i liknande projekt tidigare med gott resultat. Veidekke har bevisat sin kompetens med många komplicerade om- och tillbyggnader. Christer Carlberg är arbetschef i projektet:

– Jag tror att man väljer att jobba tillsammans med oss baserat på mer än bara plånboken. Jag tror att vår värdegrund i Veidekkehuset spelar en stor roll.

Och vilka värderingar är det?

Att vi är professionella, redeliga, entusiastiska och gränssprängande … fritt översatt från norska. Vi vinner på att vara pålitliga, ärliga, kompetenta naturligtvis och schyssta att jobba tillsammans med, avslutar Christer Carlberg, arbetschef på Veidekke.