header
Människor jobbar tillsammans i ett konferensrum med bildskärmar

VDC och modellsamordning

I Virtual Design and Construction (VDC) är det digitala arbetssättet i fokus. Du jobbar i virtuella modeller (BIM) och visualisering med smarta verktyg.

Illustration som visar de olika delarna i VDC

De olika delarna i VDC. Metrics ligger som ett moln och genomsyrar hela arbetssättet i alla dess delar. Involvering, som är ett av Veidekkes viktigaste arbetssätt, går som en röd tråd genom hela VDC-processen.

VDC är mer än virtuella modeller

VDC handlar om att använda teknik och digitala verktyg för att tillsammans ta fram, utveckla och arbeta efter processer som hjälper oss att nå våra egna och framför allt kundens mål. Att använda en mötesteknik som förkortar tid och effektiviserar hela byggprocessen.

Ett effektivare och involverande sätt att bygga

Vi bryter ner kundens mål i projektmål, delmål och vi identifierar aktiviteter som gör att vi faktiskt når upp till våra mål, så kallade kontrollerbara faktorer. På så sätt säkerställer vi att vi arbetar systematiskt mot samma mål i projekten.

Alla mål och kontrollerbara faktorer är kvantitativa. Det hjälper oss att göra rätt från början och gör det enkelt att mäta och följa upp. Resultatet blir en transparent och effektiv byggprocess där vi kontinuerligt visualiserar våra mål och där alla vet vad som är viktigt i projekten.

ICE – ett arbetssätt framtaget av NASA

När vi projekterar använder vi inom VDC ett arbetssätt som kallas för ICE,  Integrated Concurrent Engineering, framtaget av NASA. Det betyder att våra arbetsmöten ser lite annorlunda ut än på många andra företag.

Vi skippar alla korta ineffektiva möten under veckans gång och samlokaliserar istället alla aktörer för projektering hela dagar tillsammans. Arkitekter, konsulter, entreprenörer, beställare och leverantörer arbetar på samma ställe.

Resultatet blir att vi avsevärt kortar ner tiden mellan fråga och svar samt att vi lättare kan förstå varandras utmaningar. Exempelvis genom att visualisera problem med hjälp av BIM, smarta skärmar, BI dashboards och VR-glasögon.

Modellsamordning

Virtuella modeller, BIM, är en grundläggande del av VDC. Det används kontinuerligt i projekteringen och under ICE-sessioner samt ute i produktionen. Fördelarna med att arbeta modellbaserat i projektering är många. Exempelvis minskar det omarbete i produktion och ökar kvaliteten på slutprodukten, men det ger också ökad förståelse för vad vi ska bygga, jämfört med att arbeta på mer traditionella sätt.