Största aktieägare

Här kan du se en översikt över våra största aktieägare.

Delägande

Vi tror att vara delägande i företaget främjar delaktighet, lojalitet och prestationer på arbetsplatsen. Veidekke underlättar därför för anställda att köpa aktier till rabatterat pris varje år. Nästan hälften av medarbetarna äger Veidekke-aktier och tillsammans äger vi 11 % av aktierna i bolaget.

Kontakta oss