header

Involvering och samverkan

De bästa resultaten uppnås i samspel. När människor möts och idéer delas. Involvering på Veidekke handlar om just det, att vi tänker och arbetar tillsammans.

Människor i ett hjärta

Involvering – att tänka tillsammans

Involvering är ett synsätt som visar värdet av att människor tänker tillsammans. Det är också ett arbetssätt som hjälper oss att jobba smart för att nå resultat. Involvering frigör starka krafter. Som engagemang och ansvarskänsla, som finns inom oss alla. När människor känner sig involverade händer det magiska saker.

Veidekke är en idé om hvordan mennesker best kan agere sammen for å oppnå gode resultater”
Arne Haaland, koncernchef 1962-1989

Involverande synsätt. Hur vi tänker.

Vårt involverande synsätt talar om hur vi ska tänka involverande. Det består av tre byggstenar:

Process

Att alla förstår helheten är viktigt. Då gör vi medvetna val som tar hänsyn till de som kommer efter oss i processen. Vi ser avvikelser direkt och kan göra förändringar till det bättre.

Relationer

Framgångsrika team kännetecknas av varma och hjärtliga relationer där vi bryr oss om varandra. Det handlar om respekt, och att lyssna och vara öppen för allas bidrag till den gemensamma lösningen.

Lösningsorientering

Vi ser inte problem som problem, utan som en möjlighet att finna lösningen. Lösningen finns inom gruppen, och det smartaste sättet att finna den är att använda kollektiv intelligens. Fler hjärnor tänker bättre än en.

3 personer och en byggmodell

Involverande arbetssätt. Hur vi gör.

Involvering bygger på respekt för individen. Att tillvarata allas kunskap och idéer, och att alla ges möjlighet att påverka sin arbetssituation. Det handlar om att jobba smartare, inte snabbare. Och det löper som en röd tråd genom hela vårt arbetssätt. Det arbetssättet bygger på:

  • Involverande planering som ger ökad produktivitet och minskat spill.
  • Fokus på teamet för att bygga engagemang och säkra delaktighet.
  • Virtual Design & Construction (VDC) där vi använder digitala hjälpmedel för att effektivisera, öka kvalitéten och säkerställa att alla alltid har rätt och uppdaterad information under hela projektets gång.

Läs mer om vårt involverande arbetssätt

Involverande resultat. Hur det blir.

När vi lyckas med involvering blir resultatet riktigt bra. Då samverkar vi effektivt tillsammans med medarbetare, kunder och leverantörer. Vi levererar våra projekt i tid och med hög kvalitet. Det ger oss nöjdare kunder, en skön intern stolthet och högre lönsamhet. På köpet får vi också säkrare arbetsplatser och det är roligare att jobba. Helt enkelt.