Aktieinformation

Veidekke grundades 1936. Veidekke-aktien är noterad på Oslobörsen sedan juni 1986.

Veidekke ASA har tilldelats informations- och engelskamärket från Oslo Børs. Bolagets aktiekapital är 67 478 133 NOK med 134 956 267 emitterade aktier med ett nominellt värde av NOK ​​0,5.

Kontoansvarig

DNB Bank ASA
Issuer Services
Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo
Tlf: +47 23 26 80 20
E-post: kua@dnb.no

Kontakta oss