Handböcker för utländska underentreprenörer

Här tillhandahåller vi handböcker som ger guidning kring skatter, registrering och rapportering och anställningsvillkor för utländska underentreprenörer. Dessa är ett verktyg för att förebygga fusk, misstag och kriminalitet inom byggbranschen.

Handböckerna beskriver specifika villkor som gäller för utstationerade företag från Litauen, Lettland, Estland, Polen, Slovakien och Tyskland. De används för att öka förståelsen för man ska agera som seriös aktör i den svenska byggbranschen.

I handböckerna finns regelverket kring exempelvis skatter, pensioner, arbetsmiljö och fackliga avtal sammanställt och förklarat specifikt för varje land.

Ladda ner din handbok

Handböckerna finns på svenska och engelska och varje landsversion innehåller ett trettiotal sidor samt länkar till relevant information hos exempelvis myndigheter, fackförbund eller i lagtexter. 

På denna sida kan du ladda ner svenskspråkiga handboken för estniska företag. Vill du ta del av någon av våra övriga versioner, behöver du ha tillgång till vår leverantörsportal, där alla handböcker finns tillgängliga.

Ladda ner handboken för estniska företag

Kontakta oss