Fakturainformation

Vi strävar efter ett effektivt och snabbt betalningsflöde där våra leverantörer får betalt enligt överenskommelse. För att uppnå detta finns vissa riktlinjer att följa vilket beskrivs i underliggande texter.

Informationen här gäller följande bolag inom Veidekke koncernen:

 • Veidekke Entreprenad AB
 • Veidekke Sverige AB
 • Veidekke Industri AB
 • Veidekke Grundläggning AB
 • Veitech AB
 • JMF Fältgeoteknik AB

Du kommer i kontakt med leverantörsavdelningen på leverantor@veidekke.se, alternativt per telefon 046-199410

För övriga bolag inom koncernen hänvisas till respektive företags hemsida.

Allmänt om fakturering

Det är viktigt att de fakturor som skickas till oss innehåller den information vi efterfrågar. Om inget annat anges gäller följande:

 • Uppgift om F-skatt.
 • En faktura kan bara innehålla ett projektnummer.
 • Fakturor med både omvänd moms och momssats kan inte hanteras, utan måste delas och skickas som separata fakturor.
 • Veidekke betalar på 30 dagar efter mottagen faktura, förutsatt att fakturan är korrekt utställd. Läs mer på skatteverket.se
 • Fakturan ska märkas enligt Veidekkes krav för att anses vara korrekt, se mer längre ner under avsnittet Så märker du din faktura.
 • För att säkerställa korrekt betalningsinformation, ser vi helst att våra leverantörer har bankgiro.
Så skickar du din faktura

Elektronisk fakturahantering - E-faktura

Detta är primärt tillvägagångssätt att skicka din fakura.

Direktanslutning för dig med ett större fakturaflöde samt ett affärssystem som möjliggör elektronisk fakturahantering sker genom att du via vår samarbetspartner InExchange skickar en förfrågan till aktuellt Veidekke-bolag.

Skickar du ett fåtal fakturor per år, kan du på InExchange Web enkelt  registrera dina fakturor kostnadsfritt. Du registrerar dig på www.inexchange.se, loggar in på InExchange Web och registrerar sedan dina fakturor där.

Fakturan  skickas i SVEFAKT format. Veidekke har inbyggda kontroller vid mottagande av E-faktura, se vidare längre ner under Så märker du din faktura.

Vid frågor om anslutning, kontakta InExchange på 0500-44 63 60.

E-post

I undantagsfall är detta ett alternativt tillvägagångssätt att skicka din faktura.  

Du kan skicka dina fakturor i pdf till leverantor@veidekke.se. Både faktura och eventuella bilagor ska finnas i samma pdf. Det går att bifoga flera pdf i ett mail förutsatt att det ligger en hel faktura med tillhörande bilagor i varje fil.  

Veidekke arbetar aktivt med att minska antalet fakturor via e-post, för att i förlängningen gå ifrån det helt.

Så märker du din faktura

Vi ställer krav på märkning, samt att skatteverkets regler följs. 

Fakturor som inte uppfyller dessa krav returneras till leverantören.

Märkningen (projektnumret) ska göras i fältet "Er referens" - viktigt framför allt vid efakturering.

Företagsnamn

Fakturan ska vara adresserad till korrekt företagsnamn (se längre ned under Företagsuppgifter).

Kodsträng

Fakturan måste minst vara märkt med giltigt projektnummer. Din kontakt på Veidekke kan även ställa krav på kompletterande märkning, tex konto och/eller aktivitet.

Referensperson

Ange gärna för- och efternamn på din Veidekkekontakt, dock under annat fält än "Er refrens" då detta fält är reserverat för projektnummer.

Omvänd moms vid byggtjänster och avgifter

Fakturor som omfattas av omvänd moms måste ha texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”. Det specifika Veidekke bolagets VAT nummer måste också anges. Läs mer om omvänd byggmoms på skatteverket.se

Fakturor i retur

Vi har bolagsspecifika krav på märkning (se ovan på avsnitt Så märker du din faktura), samt att Skatteverkets regler ska uppfyllas.

Saknas något av detta, returneras fakturan för komplettering. Fakturan skickas tillbaka via post med ett följebrev, som beskriver vad som behöver justeras på fakturan. Återsänd faktura åsätts med nytt förfallodatum.

Behöver du hjälp med att få fram korrekta uppgifter till din faktura enligt följebrevet, kontakta din beställare på Veidekke.

Företagsuppgifter

Nedan hittar du företags- och bankuppgifter för respektive bolag:

Bolag Fakturaadress Organisationsnr VAT-nr Bankgiro IBAN BIC

GLN för efaktura

Hemsida

Omfattas av byggmoms

Veidekke Entreprenad AB

Box 1015, 221 04 Lund

556508-6583

SE556508658301

233-3300

SE2291900000091951045000 DNBASESXXXX 7309861001014

www.veidekke.se

JA

Veidekke Sverige AB

Box 1015, 221 04 Lund

556275-3763

SE556275376301

182-9811

SE0291900000091950597026 DNBASESXXXX

Ej aktuellt

www.veidekke.se

NEJ
Veidekke Industri AB

Box 1015, 221 04 Lund

556513-9408

SE556513940801

5256-6403

SE2691900000091950603093 DNBASESXXXX

7309861012256

www.veidekkeindustri.se  NEJ
Veitech AB

Box 1015, 221 04 Lund

559065-3274

SE559065327401

5137-1888

SE8591900000091954221004 DNBASESXXXX

7309861010771

www.veitech.se  JA
Veidekke Grundläggning AB

Box 1015, 221 04 Lund

556853-7947

SE556853794701

775-9129

SE8891900000091954555018 DNBASESXXXX

7309861010863

www.veidekke.se

JA
JMF Fältgeoteknik AB

Box 1015, 221 04 Lund

559134-2778

  SE559134277801

5237-7785

SE791900000091958026001   DNBASESXXXX 

  7309861018661

www.jmffaltgeoteknik.se