Visselblåsning om missförhållanden

Känner du till missförhållanden på Veidekke? Rapportera till oss.

Så här anmäler du

Stöter du på avvikelser från krav, regelverk och etiska normer på Veidekke? Meddela oss via vår visselblåsarkanal så att vi kan fånga och följa upp dem.

Anmäl här
Meddela om missförhållanden

Vad är missförhållanden? 

Med missförhållanden menar vi brott mot lagar, interna regler eller etiska normer.

Det kan röra sig om:

  • förhållanden som sätter liv och hälsa i fara, såsom farliga produkter, bristande säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen eller drogmissbruk.
  • händelser som påverkar arbetsmiljön, såsom mobbning, trakasserier eller diskriminering.
  • ekonomiska förhållanden, såsom förskingring, korruption, stöld, bedrägeri, brott mot konkurrenslagar och trolöshet mot huvudman.

Vem kan anmäla?

Du kan använda vår visselblåsarkanal oavsett vilken relation du har till Veidekke. Oavsett om du själv arbetar här, är anställd genom underleverantör, är leverantör, samarbetspartner eller annat.

Vad händer när jag har anmält?

Alla anmälningar behandlas strikt konfidentiellt. Du kan anmäla anonymt, men kom ihåg att det kan vara svårt att följa upp en anonym anmälan.