Vår strategi mot 2025

Vi är ett företag byggt på människors nyfikenhet, kompetens och engagemang. När vi sätter strategier och nya mål är det alltid med människorna först. Mot 2025 har vi tydliga ekonomiska mål. För att nå de målen arbetar vi med det som påverkar resultatet. Vi kallar det Prestation med Mening.

Tegelvägg med parkbänk framför

Vi sätter människorna först

På Veidekke sätter vi alltid människorna först. Alla våra medarbetare ska ha möjlighet att utnyttja sin potential fullt ut, och de ska komma hem välbehållna från jobbet. Engagemang och förtroende är, och har alltid varit, grunden för vår kultur. Det hjälper oss att bygga framgångsrika team.

Kundens projekt är vår passion

Vi brinner för våra kunder och för projekten som vi levererar, och vi kommer alltid att prioritera att lösa projekten på ett sätt som skapar mervärde för kunden. Det värdet skapar vi genom att sikta högre, tänka på kundens kunder och genomföra projektet på överenskommen tid och enligt budget.

Vi tar en aktiv roll i det gröna skiftet

Bygg- och anläggningsbranschen står för 40% av världens koldioxidutsläpp. Vi är med andra ord en del av problemet som vi aktivt arbetar för att lösa. Vårt mål på Veidekke är att vi ska vara klimatneutrala 2045. Vi har redan kommit en bra bit på väg i det arbetet. Vårt jobb är både att minska våra egna utsläpp där vi kan, men också att använda vår kompetens och expertis för att minska kundernas och leverantörernas klimatavtryck. 

Byggkran på kvällen i solnedgång

Prestation med mening

Vi ska under åren som kommer göra kloka och modiga val likväl som tydliga prioriteringar. Våra tre strategiska fokusområden är inte unika var för sig, men kommer att göra skillnad om man ser det som en helhet. 

Förändringen i samhället är en möjlighet där vi som företag kan använda vår involverande kultur och vår ingenjörskompetens. Tillsammans med våra kunder och leverantörer ska vi ta en aktiv roll i klimatskiftet så att vi löser viktiga utmaningar och bygger en bättre morgondag – projekt för projekt.

Med fokus på människorna bygger vi framgångsrika team som löser kundernas problem. Vi väljer att göra rätt när vi står inför dilemman, och vi tror på att allt kan göras bättre.