Projektering

Vi arbetar med projektering enligt en metodik från Virtual Design and Construction (VDC). För att kvalitetssäkra projekteringen så kravställer Veidekke hur vi arbetar tillsammans med beställare, entreprenörer och konsulter inom områden såsom modellsamordning, ritningshantering, granskning etc. Detta hanteras dels genom gemensamma arbetssätt, dels genom specifika projektkrav (som hanteras i respektive projekt).

Två personer tittar på en BIM-modell

Vi främjar och deltar aktivt i arbetet med branschgemensamma arbetssätt som bl.a. BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard) verkar för. Dessa finns beskrivna här nedan.