header

BEAst Effektivare granskning

BEAst Effektivare granskning är en branschgemensam standard framtagen av JM, NCC, Peab, Skanska och Veidekke med stöd av SBUF för att digitalisera och standardisera statushantering av granskningskommentarer. Fokus är godkännandeprocessen av system- och bygghandlingar under projektering för att säkerställa produkt till kund.

En kran i ett bygge underifrån.

Anvisning, mallar och videoguider omfattar standardiserad granskningsprocess med färgkodad statushantering och granskningssammanfattning samt stöddokument för Gransknings-PM. Framtaget material är fritt att användas av alla systemstöd. Det finns för närvarande ingen engelsk version.

För att underlätta granskning och säkerställa rätt teknisk PDF-kvalitet inför leverans av handlingar har BEAst PDF Guidelines och BEAst Hänvisningar i handlingar tagits fram. BEAst Namnruta innehåller standard och mallar för CAD program.

Anvisning, mallar och videoguider