BEAst Effektivare granskning

BEAst Effektivare granskning är en branschgemensam standard framtagen av JM, NCC, Peab, Skanska och Veidekke med stöd av SBUF för att digitalisera och standardisera statushantering av granskningskommentarer. Fokus är godkännandeprocessen av system- och bygghandlingar under projektering för att säkerställa produkt till kund.

En kran i ett bygge underifrån.

Vid tillämpning av standarden har systemstöd Bluebeam Revu använts. Funktioner som tagits fram är gemensam granskningsprofil med stämplar, markeringsverktyg för granskningskommentarer och statushantering för att enhetligt verifiera och dokumentera granskning. Standarden och statushanteringen med stöddokument som är framtagen är fri att användas av alla systemstöd. Det finns för närvarande ingen engelsk version.

För att underlätta granskning och säkerställa rätt teknisk PDF-kvalitet inför leverans av handlingar har BEAst PDF Guidelines och BEAst Hänvisningar i handlingar tagits fram. BEAst Namnruta innehåller standard och mallar för CAD program.

Här hittar du

 • Introduktion och videoguider till standarden för effektivare granskning.
 • Gransknings-PM för att verifiera och dokumentera granskning.
 • Bluebeam Revu granskningsprofil med stämplar och markeringsverktyg.

Anvisning

Videoguider

Projektör och deltagare i granskning

 1. Kom igång 5:00 min
 2. Introduktion Bluebeam Revu eXtreme 10:00 min
 3. Introduktion BEAst Effektivare Granskning 2.0 17:00 min
 4. Deltagare i granskning 6:00 min

Projekteringsledare för granskning

 1. Kom igång 5:00 min
 2. Introduktion Bluebeam Revu eXtreme 10:00 min
 3. Introduktion BEAst Effektivare granskning 2.0 17:00 min
 4. Förbereda granskningshandlingar 6:00 min
 5. Starta granskning 5:00 min
 6. Deltagare i granskning 6:00 min
 7. Avsluta och arkivera 3:00 min
 8. Användartips 8:00 min

Gransknings-PM

Bluebeam Revu Granskningsprofil

Bluebeam Revu

Bluebeam-frågor?

Mail: support.se@bluebeam.com

Hemsida: www.bluebeam.se

Telefonnummer: 08-480 023 20