CSR och sponsring

Vi bygger med hjärta. Det styr hela vår verksamhet och präglar även vår syn på omvärlden och vårt samhällsansvar. Genom engagemang och sponsring vill vi bidra till organisationer och initiativ som stöttar samhället – med hjärta.

Två händer som bildar ett hjärta.

Så jobbar vi med CSR och sponsring

Det övergripande syftet med vår sponsring är att på olika sätt stödja de samhällen där vi är verksamma. Genom ekonomiska bidrag möjliggör vi för föreningar, projekt eller individer att förverkliga en vision eller ta nästa steg i ett projekts utveckling. 

Vår sponsring begränsas till fyra definierade områden: 
Idrott, Humansponsring, Kultur & miljö samt Lokala projekt.

På nationell nivå i Sverige väljer vi att sponsra ett fåtal långsiktiga projekt med fokus på humansponsring och idrott. Exempel på detta är vårt engagemang i My Dream Now och Football for Life.

Football fo Life

Vi är partner till Football for Life sedan 2010, ett projekt som initierades av FC Rosengård och bedrivs i Sydafrika. Syftet är att stärka tjejers självkänsla och ställning i samhället genom fotboll. Football for Life ger unga kvinnor en bättre start i vuxenlivet, banar väg för utbildning samt minskar risken för droger och spridning av AIDS-relaterade sjukdomar.

Veidekke finansierade och bidrog med sitt yrkeskunnande byggnationen av ett fotbollscenter intill Masibonisane High School 2015. Idag engagerar vi oss genom finansiellt stöd till utbildning, underhåll av fotbollscentret och inköp av material till verksamheten. 

Om Football for Life

Genom Football for Lifes fotbollsprogram får tjejer möjlighet att spela fotboll. Detta är viktigt ur många perspektiv. Det skickar bland annat tydliga signaler om att tjejernas roll i samhället är på väg att förändras. Genom deras intåg på fotbollsplanen ifrågasätts de traditionella könsrollerna. Fotbollen är traditionellt sett en väldigt manlig företeelse i Sydafrika. Football for Life hjälper till att bryta dessa inarbetade mönster.

Football for Life arbetar brett med ett holistiskt hälsoperspektiv, där så väl den fysiska som den psykiska och sociala hälsan sätts i centrum. Projektet ger mycket mer än fotbollskunskap, men det är fotbollen som blir verktyget för att skapa förändringar.

Läs mer om Football for Life

My Dream Now

Vi samarbetar med My Dream Now, en organisation som erbjuder ett program för inspirerande samverkan skola-arbetsliv. Visionen är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.

Här får alla medarbetare på Veidekke som vill, bli klasscoach, på arbetstid. Som klasscoach träffar man en klass på skoltid, fyra gånger om året.

I klassen får man hjälpa ungdomar att förstå sina möjligheter i arbetslivet och hitta sina drömmar – bidra till att göra något åt utanförskap och ungdomsarbetslöshet. Alla nya klasscoacher får dessutom en utbildning för att känna sig trygga och kunna stutta på bästa sätt.

My Dream Nows vision

Vision My Dream now jobbar efter är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.

Läs mer om My Dream Now.