Vår historia

Modiga ställningstaganden och genuint samarbete, med människor i fokus. Det är viktiga inslag i vår historia, och det har format oss till det företag vi är idag.

Gammal svartvit bild på flygplan

Allt började med ett Nej tack

Berättelsen om Veidekke börjar 1936 i Norge. En ökande biltrafik på 30-talet i kombination med dålig standard på det norska vägnätet väcker idén om ett nytt företag. Två egensinniga män, en ingenjör och en advokat, startar Veidekke, som på svenska betyder vägbeläggning.

När tyskarna i april 1940 ockuperar Norge vill de att Veidekke ska bygga en flygplats åt dem. Våra ägare tackade nej, bommade igen verksamheten och flydde till Sverige.

Dagen vi sa nej tack är en viktig del i vår historia. Det är en symbol för att etiken alltid är viktigare än plånboken. I den andan har vi fortsatt. Vi sätter människorna först och vi väljer att göra rätt.

Axplock ur vår historia

Vi har en lång historia med många spännande händelser. Här kan du läsa ett axplock av det som format Veidekke till det företag vi är idag.

Det började med vägbeläggning i Norge 1936

Veidekke grundas i Norge den 6 februari 1936. I stadgarna skrivs att verksamheten består av vägbeläggning (veidekke) och därtill hörande aktiviteter. Vid krigsutbrottet 1940 slutförde man alla påbörjade kontrakt, men stängde därefter ner hela verksamheten. 1948 vann det lilla och nästa uträknade företaget Veidekke kontraktet på utbyggnaden av landningsbanorna på Sola flygplats i Norge. Detta var det första av många stora flygplatskontrakt.

Vi bygger flygplatser i Afrika

I sann nybyggaranda börjar Veidekke så småningom vända blicken utomlands och genom kontakter i Etiopien får vi veta att här finns behov av duktiga flygplatsbyggare. Detta ledde till ett åtta år långt Afrikaäventyr med nya grensesprengende erfarenheter. Våra medarbetare i Etiopien berättar senare med stolthet att de som representanter för ett redeligt företag aldrig lät sig pressas till mutor och korruption. Ett faktum som starkt bidrar till framgången.

Medarbetarengagemang. På riktigt.

En dramatisk period på 60-talet hade kunnat förändra allt. Veidekke är till salu men i stället för att säljas och sväljas träder Arne Korsbrekke in som huvudägare. En sträng men klok man som deklarerar att ”ska vi klara av att fortsätta utveckla företaget måste vi ha medarbetarna med oss”. Det börjar med att ledande tjänstemän får köpa aktier men utvecklas efter tid att omfatta alla anställda. Tanken om medägande är idag en starkt bidragande faktor till den starka företagskulturen.

Uppköp, fusioner och stark tillväxt

I början av 1980-talet startade en strukturutveckling i bygg- och anläggningsnäringen. Ett större antal sammanslutningar såg dagens ljus. På Veidekke bestämde vi oss för att utveckla bolaget på egen hand som en rikstäckande entreprenör. Genom uppköp, fusioner och nyetableringar har över 60 företag inkorporerats i familjen sedan 1982. Veidekke har vuxit från att vara den nionde största i början av 1980-talet, till att i dag vara den största norskägda entreprenören.

Börsnotering

1984 beslutades att företaget skulle börsnoteras, och den 23 juni 1986 noterades Veidekke på Oslo-börsens motsvarande A-lista. Sedan slutet av 1960-talet har anställda i Veidekke varit delägare, och det är en uttalad målsättning för oss att så många som möjligt av våra medarbetare ska äga aktier i företaget.

Veidekke blir skandinaviskt

Strax innan millenniumskiftet började Veidekke satsa skandinaviskt. Vi var redo att erövra nya marknadsandelar och etablera oss som en betydande skandinavisk entreprenör och bostadsutvecklare. Tillsammans med en svensk partner etablerades dotterbolaget Veidekke Construction AB, Vecon, i Göteborg våren 1998. Sommaren år 2000 startade verksamheten i Stockholmsregionen och våren 2003 etablerades Veidekke Skåne. År 2000 blev även den danska entreprenören Hoffman en del av Veidekke-koncernen.

Erfarenhetsöverföring och gemensam kultur

Under 2000-talet utvecklas den skandinaviska verksamheten ytterligare med målsättningen att bygga kompetens och öka vår konkurrenskraft. Vi arbetar mycket med erfarenhetsöverföring och med att bygga en gemensam kultur. Med åren ökar vårt fokus på hållbarhet och lösningar för att minska vår miljöpåverkan. Och vi vinner priset som ”Årets Leanbyggare 2015” för vårt involverande arbetssätt.

Ett modigt föredöme i en sund och hållbar bransch

Idag är Veidekke Skandinaviens fjärde största entreprenör. Vi bygger inte bara vägar och flygplatser utan även tunnlar, broar och hus. Vi är ett värderingsstyrt företag med djupa rötter och modiga ställningstaganden. Vårt mål är att vara ett föredöme i en klimatneutral, hållbar, säker och sund bransch.