Innovation och digitalisering

Innovation och digitalisering är grunden i vårt sätt att utveckla konkurrenskraft och skapa värde.

Användning av  augmented reality på en byggarbetsplats.

Projekten är arenan för innovation

Vår främsta arena för att förnya och utveckla oss själva är projekten. Ny teknik gör det möjligt för oss att utveckla nya produkter, tjänster eller produktionsprocesser. Det gynnar både kunder och branschen. Summan av våra erfarenheter överför vi till andra projekt och till gemensamma utvecklingsprojekt. Vi kallar det ständig förbättring.

Tillsammans med kunder och leverantörer utvecklar vi ständigt nya tankesätt och metodiker för att lösa utmaningar och ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger.

Digitalisering och miljö

Vi arbetar med informationsflöde genom hela värdekedjan. Ofta över ett livscykelperspektiv i miljöcertifierade bygg- och anläggningsprojekt. Användningen av öppna, digitala standarder ger stora möjligheter att lösa några av de utmaningar och flaskhalsar som finns på projekteten.

En livscykelanalys (LCA) är en metod för att få en överblick och dokumentera miljöavtryck där hela värdekedjan ingår. BIM-modeller ger oss en mer korrekt bild vid beräkning av miljöpåverkan. Med rätt perspektiv i beräkningsmodellerna (BIM) minskar risken att flytta en miljöutmaning från en plats till en annan.

Standardisering och prefabricering

Varje projekt är unikt och har sina egna utmaningar och möjligheter. Därför arbetar vi med specialisering och standardisering av våra byggprocesser. Det handlar om att använda bästa praxis för:

  • den produkt vi bygger.
  • planer och processer i utvecklingen och utförandet av ett projekt.
  • erfarenhetsutbyte mellan projekt.
  • mätning av framdrift genom KPI:er.

Tekniken gör det möjligt att "bygga digitalt" innan vi bygger fysiskt. Det bidrar till mindre fel och ett mer exakt produktionsunderlag när det fysiska projektet börjar. Vi ser alltid efter kostnadsbesparingar med prefabricering och produktion, och därigenom minimering av restavfall.

Robotisering

Robotiseringen är i full gång inom byggbranschen och på Veidekke. Fler moment kan automatiseras genom användning av maskiner. Detta kommer innebära en förändring av kompetensbehoven för våra yrkesarbetare framöver.

En gemensam produktion mellan människor och robotar kommer att göra yrkesarbetaren viktigare än någonsin. Kunskap om hur vi bygger och förmågan att styra och leda robotar är något vi ser kommer att utvecklas.

Involverande arbetssätt

Vi har i över 15 år arbetat med att utveckla vårt eget LEAN-koncept. Vi kallar det ”Veidekkes Involverande arbetssätt”.

Konceptet är en arbetsform där ambitionen är att minska förlorad tid och risker. Samt att skapa de bästa förutsättningarna för sund produktion med bra flyt. Konceptet är en tidigare vinnare av byggbranschens innovationspris och är uppbyggt kring fem huvudelement:

  • Planeringssystem
  • Mötesstruktur
  • Arbetsindelning
  • Hinderanalys
  • Riskstyrning

Så jobbar vi med involverande arbetssätt