Närbild av en drönare som flyger.

Visste du detta om drönare?

Drönare har blivit ett allt mer självklart verktyg i våra bygg- och anläggningsprojekt, inte minst för att på ett tidseffektivt sätt kunna samla in stora mängder information. Här kommer 10 snabba fakta om hur vi använder drönare.

Närbild på en drönare märkt med en Veidekke-logo.

1. Redan under första världskriget utvecklade britterna flera radiostyrda flygplan utan piloter. De kan sägas vara de första moderna drönarna. De senaste fem till tio åren har användningen av drönare för kommersiella syften, så som inom byggindustrin, tagit fart.

2. Drönare har många olika namn och kallas också RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), UAS (Unmanned Aircraft System), UAV (Unmanned Aerial Vehicle) eller bara UA (Unmanned Aircraft). På svenska används ibland ”obemannat luftfartyg”.

3. Det är Transportstyrelsen som har tillsyn över drönarflygningar i Sverige. Sedan 2021 finns nya strängare regler som bland annat innebär krav på ”Drönarkort” för att köra drönare.

Foto av två män i reflexvästar, på den ena står det Drönarpilot.

4. Vi på Veidekke har ett 40-tal piloter med ”Drönarkort”, som förutom utbildning hos Transportstyrelsen även gått en internutbildning. Dessutom ställer vi krav på viss flygtid varje år så att kompetensen upprätthålls.

5. Veidekke genomför ungefär 400 drönarflygningar i Sverige varje år.

6. Vi använder ett 30-tal drönare över hela Sverige.

7. Veidekke började använda drönare 2014.

Närbild av en display som styr drönare.

8. Vi tar ungefär 60 000 stillbilder och ett stort antal filmer i Sverige med drönare varje år

9. Ortofoto kallas en av de produkter som en drönarflygning kan resultera i. Ett ortofoto är en geometriskt korrigerad flygbild, som tar hänsyn till höjdskillnader. Bilderna sätts ihop som en sömlös ”mosaik” och skapar en helhet med en skalriktig avbildning.

10. Att samla in mätdata är syftet i ungefär hälften av Veidekkes drönarflygningar. Andra användningsområden är t ex dokumentation av framdrift i ett projekt eller för att få visuell överblick för planering eller säkerhetsåtgärder i ett projekt. Vi använder också drönare för att inspektera på otillgängliga eller farliga platser så som fasader, bropelare, bergssidor eller platser med rasrisk.