Finansiering och kreditbetyg

Här hittar du information om våra kreditfaciliteter och obligationer, finansieringsstrategi och kreditbedömningar.

Kreditfaciliteter och obligationer

Veidekke hämtar finansiering för att driva verksamheten från bank-, obligations- och certifikatmarknaderna. Låneportföljen är differentierad både vad gäller lånekällor och löptidsstruktur.

Hösten 2020 genomfördes försäljningen av Veidekke Eiendom och i december 2020 ingick Veidekke avtal om refinansiering av banklån anpassade till en rent entreprenöriell verksamhet. De nya avtalen är en kassakredit i DNB på NOK 1,75 miljarder med en rullande löptid på 364 dagar och en drawdown-facilitet hos SEB på NOK 0,75 miljarder med en treårig löptid och två efterföljande ettåriga förlängningsoptioner. Vid utgången av 2021 var låneramen outnyttjad.

Veidekke har även en senior obligation utan säkerhet med fast ränta. Lånet är på NOK 600 miljoner och förfaller 2025. Koncernen hade inga utestående certifikatlån per den 31 december 2021.

Norska obligationslån

Låneavtal Registreringsdokument/
Prospekt
Värdepapperdokument/
Lånebeskrivning
ISIN NO 0010819261 Registreringsdokument Verdipapirdokument

Klicka på länkarna i tabellen för att ladda ner låneavtal, registreringsdokument/prospekt och värdepappersdokument/lånebeskrivning som pdf-fil.

Finansieringsstrategi

Veidekke skall ha en solid finansiell ställning. Vid finansieringen använder vi en kombination av lån och eget kapital. Det långsiktiga kapitalkravet täcks genom långfristiga lånefaciliteter, företrädesvis på obligationsmarknaden.

I en projektbaserad verksamhet som Veidekke kan det kortsiktiga finansieringsbehovet variera kraftigt och vi behöver därför ha tillräckliga drawdown-faciliteter.

Kreditbetyg

Veidekke har inget officiellt kreditbetyg, men övervakar kvantitativa och kvalitativa faktorer som påverkar kreditvärdigheten. Målet är att koncernens räntebärande nettoskuld över EBITDA under de senaste 12 månaderna inte ska överstiga 3,0. Per den 31 december 2021 hade koncernen en räntebärande nettoposition på NOK 3,7 miljarder, och denna kvot var därför inte relevant.

Kontakta oss