header

Hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur vi samlar in och använder personuppgifter om dig.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du besöker våra webbplatser, och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Kontakta oss om du har frågor eller undrar över något.

På denna sida kan du hitta information om:

 • vilka uppgifter som omfattas av krav när information om dig samlas in från vår webbplats
 • hur vi behandlar personuppgifter
 • vilka rättigheter du har
 • var du kan vända dig om du har frågor som gäller reglerna för personuppgifter/GDPR (General Data Protection Regulation)

Behandling av personuppgifter hos Veidekke

Veidekkes koncernchef är ansvarig för vår behandling av personuppgifter.

För behandling som sker i de olika bolagen är det vd eller verksamhetschef som är behandlingsansvarig. I de fall där det operativa ansvaret är delegerat framgår det under varje enskild punkt. Delegeringen omfattar endast uppgifterna och inte ansvaret.

Behandling av personuppgifter på Veidekkes webbplatser

Webbredaktören har det dagliga ansvaret för Veidekkes behandling av personuppgifter på Veidekkes webbplatser, om inget annat anges nedan. Det är frivilligt för dem som besöker webbplatserna att uppge personuppgifter i anslutning till tjänsterna, till exempel för att få nyhetsbrev. Behandlingsgrunden är samtycke från individen, om inget annat anges.

Sopra Steria är Veidekkes personuppgiftsbiträde och vår leverantör för utveckling och underhåll av webbplatsen.

Optimizely är vår driftleverantör veidekke.com. Endast Veidekke och Optimizely har tillgång till de uppgifter som samlas in. Ett separat personuppgiftsbiträdesavtal mellan Veidekke och Optimizely reglerar vilken information som leverantören har tillgång till och hur den ska behandlas.

Nätstatistik

Vi samlar in avidentifierade uppgifter om dig som besöker Veidekkes webbplatser som nämns i punkten ovan. Syftet är att ta fram statistik som vi använder för att förbättra och vidareutveckla informationsutbudet på webbplatsen.

Vi kan se:

 • hur många som besöker olika sidor
 • hur länge besök varar
 • vilka webbplatser användarna kommer från
 • vilka webbläsare användarna använder

Uppgifterna behandlas i avidentifierad och aggregerad form. Avidentifierad innebär att vi inte kan spåra de uppgifter vi samlar in tillbaka till varje enskild användare.

Vi samlar in hela IP-adressen, men IP-adressen avidentifieras så att endast de tre första grupperna i adressen används för att generera statistik. Det innebär att om IP-adressen består av siffrorna 195.159.103.82 så använd endast 195.159.103.xx.

Dessutom behandlas IP-adresserna på aggregerad nivå. Det vill säga att alla data slås samman till en grupp och behandlas inte individuellt. Vi använder analysverktygen Google Analytics och GA Audiences på vår webbplats

Det är verktyg med öppen källkod (GPL), som är installerade på en egen server hos din driftleverantören. Information från det här verktyget lämnas inte ut av Veidekke till andra aktörer.

Åtkomst till Google Analytics levereras till de mediebyråer vi har avtal med i syfte att analysera statistik.

Cookies

Veidekke använder cookies för att komma ihåg vem du är och för att ge dig den bästa användarupplevelsen. EU ställer krav på att vi informerar dig om det. Om du surfar på Veidekkes webbplatser anses du ha gett ditt samtycke.

Cookies är små textfiler som placeras på din dator när du laddar ner en nätsida. Lagring av information och behandling av dessa uppgifter är inte tillåtet om inte användaren har fått information om och har gett sitt samtycke till behandlingen.

Du som användare har rätt att få veta:

 • om och godkänna vilka uppgifter som behandlas
 • vad syftet med behandlingen är
 • vem som behandlar uppgifterna

Följande cookies använder vi på Veidekkes webbplatser:

Advertising

Doubleclick
Facebook custom audiences
Facebook-pixel

Essential

Google Tag Manager

Site Analytics

Google Analytics
GA Audiences

Sociala medier

Facebook connect

Läs mer om cookies och hur du administrerar dem (pts.se)

Sökningar

Veidekke lagrar information om vilka sökord användarna använder i sökverktyget Google Analytics. Syftet med behandlingen är att förbättra webbplatsernas innehåll baserat på sökningar som inte ger någon träff, men som är relevanta.

Användarmönstret för sökningar lagras i en egen databas och de lagras endast i aggregerad form. Det är bara sökordet som lagras och de kan inte kopplas till andra uppgifter om användarna, som till IP-adresserna.

Söka jobb

Vi registrerar och behandlar dina personuppgifter för rekrytering. Vill du korrigera eller radera uppgifter kan du göra detta själv genom att logga in i systemet.

Förfrågningar om tjänster

På vissa av Veidekkes webbplatser kan man skicka in formulär med förfrågningar om tjänster. Som till exempel asfaltsläggning. Här behandlas kontaktuppgifter och en kort beskrivning ges av den önskade tjänsten. Den här informationen går in i Veidekkes e-postsystem och behandlas (se avsnitt E-post och telefon).

Prenumerera på pressmeddelanden

På veidekke.com kan du prenumerera på pressmeddelanden. Veidekke registrerar då namn, företag och e-post samt telefon och skickar automatiskt ut pressmeddelanden till angiven e-post. Du kan avsluta din prenumeration när som helst.  I samtliga utskick du får från oss medföljer länk till sida där du kan ändra eller avsluta din prenumeration.

Endast e-post är obligatorisk information.

E-post och telefon

Vi på Veidekke använder e-post och telefon i det dagliga arbetet.

Relevanta uppgifter som framgår av telefonsamtal och e-postkorrespondens registreras och behandlas endast för det syfte de samlas in för.

Våra medarbetare använder också e-post i normal dialog med interna och externa kontakter. Var och en ansvarar för att radera meddelanden som inte längre är aktuella och för att som minst varje år granska och radera onödigt innehåll i e -postinkorgen. När någon slutar raderas e-postkontot, men vissa relevanta e-postmeddelanden kommer normalt att vidarebefordras till kollegor.

Känsliga personuppgifter ska inte skickas med e-post.

Vi ber dig observera att vanlig e-post är okrypterad. Därför uppmanar vi dig att inte skicka sekretessbelagda, känsliga eller andra konfidentiella uppgifter via e -post.

Sociala medier

Facebook

Veidekke har flera Facebook-sidor som de olika bolagen är ansvariga för. Veidekke använder Facebook-sidorna för att kunna kommunicera med potentiella kunder och för att intresserade parter ska kunna inhämta användbar information om Veidekke och få svar på eventuella frågor. Jobbannonser läggs också ut, och du som besökare har möjlighet att ställa frågor om dem. Lägg inte ut känsliga uppgifter om dig själv eller personuppgifter om andra. Vi granskar alla kommentarer och raderar olämpliga inlägg.

Följ oss på Facebook

Instagram

Veidekke har flera Instagram-konton som de olika bolagen är ansvariga för. Vi använder kontona för marknadsföring och kommunikation med potentiella kunder, medarbetare och samarbetspartners. Lägg inte ut känsliga uppgifter om dig själv eller personuppgifter om andra. Vi granskar alla kommentarer och raderar olämpliga inlägg.

Följ oss på Instagram

LinkedIn

Veidekke i Sverige har en LinkedIn-sida. Den använder vi för att kunna kommunicera med potentiella medarbetare och för att intresserade parter ska kunna inhämta användbar information om oss och få svar på eventuella frågor.

Vi lägger också ut jobbannonser och du har möjlighet att ställa frågor om dem. Lägg inte ut känsliga uppgifter om dig själv eller personuppgifter om andra. Vi granskar alla kommentarer och raderar olämpliga inlägg.

Följ oss på LinkedIn

Lista över besökare

Veidekke sparar listor över besökare på kontor och byggarbetsplatser.

Syftet med att samla in de här uppgifterna är att få en översikt över vem som är fysiskt närvarande. Det görs för att uppfylla kraven på åtkomstkontroll och skydda informationssäkerheten (+ eventuella krav på brandsäkerhet, HMS etc). Uppgifterna kommer att raderas när informationen inte längre behövs.

Dina rättigheter

Alla som frågar har rätt till grundläggande information om behandling av personuppgifter inom ett företag.

Veidekke har lämnat denna information här och kommer att hänvisa till den vid eventuella förfrågningar. Du som är registrerad i något av Veidekkes system har rätt till insyn i de egna personuppgifterna. Du har också rätt att begära att felaktiga och ofullständiga uppgifter eller uppgifter Veidekke inte har rätt att behandla raderas eller kompletteras. Krav från dig ska besvaras kostnadsfritt och senast inom 30 dagar. Har du frågor kan du kontakta Veidekkes oberoende personuppgiftsombud och eventuellt kontakta Datainspektionen.

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på samtycke, kan du när som helst dra det tillbaka. Det kommer inte att påverka behandlingen som skedde innan du drog tillbaka samtycket.

Kontaka oss

Dataskyddsombud för Veidekke i Sverige,

dataskyddsombudet@veidekke.se