Strömshuset, Göteborg

Vi på Veidekke har anlitats av Vasakronan för att utföra om- och tillbyggnationen av Strömshuset i centrala Göteborg. Projektet är en totalentreprenad i samverkan där vi varsamt moderniserar den gamla funkisbyggnaden.

Ljus flervåningsbyggnad i funkisstil omgivet av gröna träd.

Kund

Vasakronan

Tidsram

2020 - 2022

Plats

Göteborg

Omfattning

Om- och tillbyggnad av exteriör och kontorslokaler

Projekttyp

Bygg - Om- och tillbyggnad

Kontraktsform

Totalentreprenad i samverkan

Certifiering

LEED

Värde

185 MSEK

Om- och tillbyggnad

I projektet ingår ombyggnad av delar av exteriören samt ett flertal kontorslokaler.

Samtliga befintliga centrala installationer kommer att bytas ut avseende både ventilation, värme, kyla och el.

För att kunna iordningställa exteriören krävs att vissa delar av byggnaden rivs och återuppbyggs.

Invändigt blir det stor modernisering med nya ventilationssystem bland annat, men fasaden ska bevara känslan från det gamla. I det här projektet är det många installationsarbeten. Det är ett gammalt hus, fullt av överraskningar som är svåra att förutse.
Anders Hogander, projektchef, Veidekke

Påbyggnad för kontor

En större påbyggnad planeras. Den kommer omfatta cirka 1 800 kvm och framförallt innehålla kontorsytor men även vissa teknikytor. Fastigheten består idag av cirka 9 200 kvm.

Projektet i siffror

1 800 kvm

Påbyggnad

En större påbyggnad för kontors- och teknikytor blir 1 800 kvm

9 200 kvm

Yta

Den ursprungliga ytan var 9 200 kvm

1935

Byggår

Strömshusets första del byggdes 1935

Hållbart projekt

Vasakronan arbetar aktivt med miljöfrågor. I det här projektet lägger man stort fokus på just miljö, energi, hållbarhet och återbruk.

Påbyggnaden blir tre nya våningsplan i korslimmat trä och ska certifieras utifrån miljöbyggnad LEED.

Historiska värden

Strömshuset, i karaktäristisk funkisstil, är en välkänd byggnad i centrala Göteborg.

Ombyggnationen har ställt höga krav på hänsyn till de historiska värdena och moderniseringen har gjorts varsamt med antikvarier och Stadsbyggnadskontor involverade.

Interiör från Strömshuset under ombyggnationen med trårena balkar och stora fönster

Ombyggnationen har ställt höga krav på hänsyn till de historiska värdena och moderniseringen har gjorts varsamt

Virtuell design

I projekteringen har man jobbat enligt VDC-modellen (Virtual Design and Construction) där man använt mycket beräkningar och 3D-modellering. I projekteringen har beställaren, Vasakronan varit aktivt involverad. Att att ha många kompetenser involverade i tidiga skeden är viktig del av arbetssättet i VDC.

Strömshuset med ljus fasad i flera våningar vid affärsgata

Strömshuset är en välkänd byggnad i Göteborg och var ursprungligen ett affärshus för herr- och dammode.

Kontakta oss