HMS-veckan

Vi har under många års tid lagt särskilt fokus på hälsa, arbetsmiljö och säkerhet (HMS) genom flera olika initiativ, och ett av de viktigaste har varit HMS-veckan.

Byggarbetare med spikpistol.

Övningar och fortbildning på HMS-veckan

Sedan 2011 har vi arrangerat en årlig HMS-vecka för hela koncernen. Veckan har ett gemensamt program och alla anställda deltar i planerade aktiviteter. Efter över tio år av HMS-veckor är organisationen väl bekant med formen och formatet på sin verksamhet under veckan.

På HMS-veckan vill vi underlätta för övningar och fortbildning för medarbetare och samarbetspartners.

Illustration på affischer från HMS-veckan 2021 på Veidekke.

Affischer från HMS-veckan 2021.

Syftet med HMS-veckan de senaste åren har varit att stärka en kultur där vi bryr oss om varandra och säga ifrån när vi upptäcker saker som kan äventyra både liv och hälsa. Vi vill göra säkerhet till ett kollektivt ansvar, vilket innebär att vi inte bara har ansvaret att ta hand om oss själva, utan också alla andra runt omkring oss.

Alla gör misstag, vi tolkar och upplever risker olika, och det är väldigt individuellt vad vi accepterar. Genom att skapa en kultur där vi ser efter varandra minskar vi sannolikheten för att enskilda personers val som yttersta konsekvens kan äventyra liv och hälsa.