Branschsamarbete för bättre säkerhet

Vi är en aktiv aktör i branschsamarbetet för säkerhet inom bygg och anläggning. Målet är en skadefri byggbransch.

Två människor i bygghjälm och varselkläder diskuterar.

En byggarbetsplats kan vara en farlig arbetsplats. Byggbranschen är faktiskt en av de mest skadedrabbade verksamheterna i Sverige. Säkerhet är färskvara och måste skapas och förnyas varje dag.

Samverkan för noll olyckor - "Håll Nollan"

För att förebygga arbetsplatsolyckor är vi en av de aktörer som varit med och startat organisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen, som står bakom uppmaningen Håll Nollan.

Med byggbranschen menas inte bara byggföretag utan alla företag och organisationer som beställer, planerar och genomför byggprojekt. Visionen för Håll Nollan är att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser.

Läs mer om Håll Nollan

Varför säkerhetsarbete som samarbetsarena?

De flesta olyckor orsakas av komplexa samband mellan direkta och bakomliggande orsaker. God och säker produktion är två sidor av samma sak och kräver yrkeskunskap och goda attityder i alla faser och led av byggprocessen.

För att undvika skador krävs att både den enskilde parten tar ett självständigt ansvar och att vi genom ömsesidig delaktighet skapar en kollektiv insats från alla inom branschen. Projektering, planering och byggande är en samarbetsarena där ingen kan lyckas ensam.

Säkerhetsarbetet måste ske på flera nivåer

  • På branschnivå genom goda ramvillkor, erfarenhetsutbyte och utveckling av gemensamma regelverk och standarder.
  • På företagsnivå genom ledning, system och rutiner.
  • På den enskilda byggarbetsplatsen genom att göra säkerheten till en integrerad del av vårt sätt att jobba.