Personlig skyddsutrustning

Alla som arbetar inom eller för Veidekke ska använda nödvändig personlig skyddsutrustning.

Byggarbetare arbetar med en vinkelkap.

Standard skyddsutrustning

Detta är standard skyddsutrustning och ska alltid bäras på våra arbetsplatser:

  • Varselkläder
  • Hjälm
  • Hörselskydd
  • Skyddsglasögon
  • Arbetshandskar
  • Skyddsskor

Undantag och särskilda krav

På vissa arbetsplatser kan det finnas undantag från detta eller särskilda krav.

Vissa arbetsuppgifter kräver också skyddsutrustning utöver detta. Detta definieras i kraven och rutinerna för dessa arbetsuppgifter.

LÄNK?? Se våra krav på säker utrustning

Alla som ska arbeta på våra byggarbetsplatser ska genomgå obligatorisk HMS-kurs.

Gör säkerhetsutbildningen