Första bollsparken på Hjärups nya idrottsplats!

I söndags den 24 november 2013 sparkades de första bollarna på platsen där Hjärups nya idrottsplats skall stå klar den 1 september 2014. Den symboliska avsparken gjordes av kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp Christian Sonesson, Jan Manshed och Emma Johannesson från Uppåkra IF samt Peter Svenningsson från Veidekke Entreprenad AB.

Det traditionella 1:a spadtaget, byttes mot 1:a avsparken. Bollarna sköts ut på den åker där de nya planerna kommer ligga

Veidekke Entreprenad tog i hård konkurrens hem upphandlingen för bygget av den nya idrottsanläggningen i Hjärup.

- Vid den muntliga presentationen av anbudet, som utgjorde 20 procent, hade vi alla som skulle vara med i projektet med oss – från byggare till projektör och det var vi nog ensamma om. Att vi redan i det tidiga skedet kunde visa på ett klart och tydligt sätt vilka vi är, var viktigt, säger Peter Östlund, projektledare från Veidekke.

Projektet drivs genom partnering, en samverkansform där alla deltagare kommer in tidigt i processen och tillsammans med beställaren utformar projektet.

- Istället för att beställaren har en färdig ritning och handlar upp en entreprenör och sen får se om den peng de tänkt sig räcker, gör man här planeringen tillsammans. Det är en involverande process där allas kunnande tas tillvara. Veidekkes sätt att arbeta med involvering bidrog till att ta hem upphandlingen, säger Peter Svenningsson, regionchef från Veidekke.

Veidekke Entreprenad AB skall utföra en modern anläggning med tre nya bollplaner, två av dessa i konstgräs och A-planen i gräs. Dessutom skall ett nytt klubbhus i två plan med bl.a omklädningsrum och en terrass i öster byggas. Ett separat maskinförråd byggs intill, samt nya parkeringsplatser skall anläggas i både väster, öster och söder om anläggningen. Ordern är värd ca 31 miljoner kronor.

Den 30 augusti 2014 skall konstgräsplanerna vara klara för invigning, hela anläggningen beräknas vara klar i juni 2015.

- Riktigt kul med ett projekt som Hjärups idrottsplats, där vi i Veidekke får utöva vårt arbetssätt med involvering från början till slut. Att vi har involverat alla från början – från kunden (Staffanstorps kommun), slutkunden (Uppåkra IF) till våra leverantörer som tex Unisport och Tyréns och inte minst våra medarbetare har betytt oerhört mycket för att vi skulle ta detta projektet, avslutar Peter Svenningsson.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Entreprenad AB Anläggning Sydväst, 076 126 40 19

Peter Östlund, Projektledare Veidekke Entreprenad AB, Anläggning Sydväst, 070 849 48 48

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 aulyjxjdsczjuqgcfthn jpg
0001-01-01 nvdc1ogoejyy9zr9phk6 jpg
0001-01-01 sixvfgusflx2wvsso1db jpg
0001-01-01 uqw8ylw8hxtuzoiz4kdw jpg
0001-01-01 wevkqshrr2xwosihteuq jpg