header

Invigning av Stigbergsgaraget

Tisdagen den 23 juni klipptes det röda bandet av trafikborgarrådet Daniel Helldén och Stigbergsgaraget på Södermalm i Stockholm förklarades invigt. Stigbergsgaraget är Veidekkes första totalentreprenad erhållet på Veidekkes involverande arbetssätt.

Invigning av Stigbergsgaraget

Veidekkes involverande arbetssätt var en av anledningarna till att Stockholm Parkering valde Veidekke som partner. Tack vare detta arbetssätt har bygglovshandlingarna för detta komplicerade projekt med 12 olika teknikområden, kunnat tas fram på endast 10 veckor. Istället för planerade 200 parkeringsplatser blir det 300 och detta till en målsatt kostnad som Veidekke och beställaren, Stockholm Parkering, tagit fram tillsammans. Och garaget kunde invigas hela tre månader innan planerat.

Projektet började med ett startmöte på två dagar med fokus på att lära känna varandra och ta fram spelregler om vilka mål som skulle råda i projektet. Och dessa mål har man levt efter. Ett av målen var att skapa utrymme för Stockholm att växa. Under projekteringstiden hölls ICE-möten* varje vecka. Det har varit flera workshops med både arbetsledning och yrkesarbetare under projektering. Projektet har haft morgonmöten och veckomöten där man t.ex. pratade HMS och risker. Projektchef Jenny Johansson säger att genom att involvera alla får vi lyckade och säkra projekt.

”Efter 136 salvor och 64 ton dynamit har vi skapat dessa fantastiska salar som nu kommer att fyllas med bilar, motorcyklar och cyklar. Med detta garage skapar vi betydligt bättre förutsättningar för statsmiljö för alla stockholmare. Extra roligt är det att detta är ett projekt som alla inblandade är nöjda med” Christian Rockberger, vd Stockholm Parkering.

”Vi behöver frigöra Stockholms gator. Parkerade bilar tar stor plats och därför är det viktigt att bygga garage under mark där bilarna kan parkera. Det är en del av stadens mål att öka framkomligheten för gående, cyklister och kollektivtrafik. Nu kan vi prioritera gatuutrymmet för dessa trafikslag” Daniel Helldén, trafikborgarråd och invigningstalare.

”Vi har känt av sprängningarna men aldrig varit oroliga. Stockholm Parkering och Veidekke har varit helt fantastiska med att involvera oss närboende i projektet. Det har bland annat varit flera informationsmöten och möjlighet till sprängningsvarning via sms” Boende i området

Fakta: Det nybyggda Stigbergsgaraget har fått 300 parkeringsplatser, varav 60 är laddplatser för elbilar, vilket är flest i hela landet. Garaget har byggts för att avlasta omkringliggande gator i området. Stigbergsgaraget har tre plan i två skepp. 38 000 m3 sten har forslats bort av cirka 9 250 lastbilar. Stommen är prefabricerad och kranen som utförde montaget hade stundom endast 30 cm till bergtaket. Det har använts 1 139 m3 för bergsväggarna och 826 m3 för parkeringsdäcket. De nya parkeringsplatserna i garaget motsvarar tre kilometer kantstensparkering.

För mer information, vänligen kontakta

Jenny Johansson, projektchef Veidekke Anläggning Öst, tel. 076 840 07 70


Veidekke är vinnare av Årets Leanbyggare 2015 för vårt involverande arbetssätt. I mer än tio år har vi systematiskt utvecklat ett eget arbetssätt inspirerat från Lean som utgår från de alldeles särskilda villkor som gäller för bygg- och anläggningsproduktion. Byggandet är en form av projektbaserad produktion där man leder genom där man leder genom planläggning och planlägger fortlöpande genom involvering. Genom Veidekkes involverande arbetssätt har vi lyckats minska den icke värdeskapande tiden med minst 15 procent.

*ICE-möte: ICE-möte – Kortar tiden mellan fråga och svar. En viktig del inom VDC är att baka ihop organisationen och processen till arbetsmöten som kallas ICE (Integrated Concurrent Engineering). Ett arbetsmöte enligt ICE innebär att samtliga involverade i projekteringen träffas under en hel dag och arbetar tillsammans med projektet. Att alla deltar samtidigt i beslutsprocessen ger korta och effektiva beslutsvägar som följd. Tiden mellan fråga och svar kortas avsevärt, från 2–3 veckor ner till 10 minuter och innebär en tydlig besparing.

Titel Filtyp
cporgrc2g1ojwmz3trqw jpg
lgj5iyirxtixcbbddwjl jpg
qb76v95oib5zt1yefnih jpg
sniqvlmhnao8mfaeic8y jpg
ukbcig9ihm25sogk50gy jpg