header

Ja till Gröna Lund och 100 nya bostäder

Veidekke Bostad och Öresundsporten får grönt ljus för fortsatt utveckling av cirka 100 bostäder i projektet Gröna Lund i stadens centrala delar. Efter att detaljplanen nu vunnit laga kraft beräknas byggstarten äga rum under våren 2020.

Veidekke Bostad och Öresundsporten får grönt ljus för fortsatt utveckling av cirka 100 bostäder i projektet Gröna Lund i stadens centrala delar.
Efter att detaljplanen nu vunnit laga kraft beräknas byggstarten äga rum under våren 2020.

Detaljplanen för området antogs redan 14 december 2017, men överklagades.
Sedan Mark- och miljööverdomstolen beslutat att inte bevilja prövningstillstånd vinner nu detaljplanen laga kraft.

Vi ser mycket fram emot att genomföra det här projektet som stadsbyggnadskontoret drivit fram tillsammans med oss på rekordtid, säger Peter Hedegaard, affärsutvecklare Veidekke Bostad region SydVäst

- Att få möjlighet att arbeta med förtätning i centrala Lund är sällsynt och vi ser detta som ett viktigt projekt – både för oss och för staden, säger Charlotta Nilsén, regionchef för Veidekke Bostad region SydVäst

Kvarteret Måsen, där projektet Gröna Lund ska uppföras, innehåller redan studentbostäder, samt skol- vård- och kontorsverksamheter, som ska bevaras. Parallellt med befintlig bebyggelse styckas det som idag är parkeringsplatser av till en separat fastighet som Veidekke Bostad förvärvat. Där ska cirka 100 bostäder uppföras.

- Det är positivt att förtäta städer och skapa möjligheter för fler att bo och arbeta centralt i Lund. Genom det här projektet tillför vi 100 nya bostäder i ett mycket attraktivt läge, säger Ole Bang Pedersen, VD för Öresundsporten AB.

Även Lunds kommun ser positivt på att projektet nu kan fortsätta.

- Vi behöver fler bostäder, särskilt i Väster. Det här projektet ser vi som ett exempel på hur man skickligt tagit vara på en plats där inget tidigare sett möjlighet att bygga bostäder, säger Byggnadsnämndens ordförande Björn Abelson (s).

Projektet Gröna Lund föddes 2014, då Veidekke Bostad och Öresundsporten enades om att stycka av delar av kvarteret Måsen. Att blott fyra år senare etablera en lagakraftvunnen detaljplan är ovanligt snabbt. Inte sällan tar en sådan process det dubbla.

- Det här är en bra förtätning och Veidekke Bostad är duktiga på att hitta möjligheter ingen annan sett. För oss var det viktigt att sända en signal som det finns bred politisk uppslutning bakom, säger Björn Abelson.


För ytterligare information, kontakta:
Charlotta Nilsén, Regionchef, Veidekke Bostad, 070-6003087, charlotta.nilsen@veidekke.se
Peter Hedegaard, Affärsutvecklare, Veidekke Bostad,072-711 33 32, peter.hedegaard@veidekke,se
Björn Lanner, Finanschef, Öresundsporten, 072-245 90 40, bjorn@oresundsporten.se

Titel Filtyp
Bilder till pressmedelandet pdf