Medinflytande istället för uppsägning

20 yrkesarbetare på Veidekke, Region Tunnel & Bergrum, skickades på utbildning i företaget – ett utmärkt sätt att finslipa arbetssättet och bygga starka team. Genom dialog och erfarenhetsutbyte siktar företaget på att ta tillvara den erfarenhet och kompetens som medarbetarna har samlat på sig under många år. Ett bättre alternativ än att behöva säga upp dem!

Medinflytande istället för uppsägning

När tiderna blev sämre, skickades 20 yrkesarbetare på Veidekke, Region Tunnel & Bergrum, på utbildning i företaget – ett utmärkt sätt att finslipa arbetssättet och bygga starka team.  Genom dialog och erfarenhetsutbyte siktar företaget på att ta tillvara den erfarenhet och kompetens som medarbetarna har samlat på sig under många år, något som inte gjorts systematiskt tidigare.  Ett bättre alternativ än att behöva säga upp dem!

– Härigenom och genom att involvera oss tidigt i projekten, kan arbetsgivaren dra nytta av vår erfarenhet och kompetens. För oss blir jobbet intressantare när man kan vara med och påverka. Det säger yrkesarbetarna Christer Mörman och Tommy Karlsson samt arbetsledaren Tommy Fredriksson på Veidekke Entreprenad, region Tunnel & Bergrum.

Det finns en stor förbättringspotential i att engagera samtliga inblandade i planeringen av produktionen. Under en intensiv utbildningsinsats, sammanlagt nio dagar, har medarbetarna vid Tunnel och Bergrum arbetat fram grunden till hur de på bästa sätt ska bedriva medarbetarinvolvering, MI*, inom regionen.

– För oss handlar det om att satsa på kvalificerad arbetskraft och att ta tillvara samtliga medarbetares kompetens oavsett vilken position i företaget de har, säger Konstantin Spinos, chef för region Tunnel & Bergrum.

Christer Mörman, Tommy Karlsson och Tommy Fredriksson, alla med lång erfarenhet av tunneljobb, menar att detta är ett bra arbetssätt:

– Det är lätt att göra sig hörd, de flesta cheferna har öppna dörrar och lyssnar på våra argument, säger de samstämmigt, och Christer Mörman tillägger:

– Det här är den första arbetsgivaren jag har haft som har valt att behålla så många ”gubbar” trots att jobben tog slut.

Han ska snart till ett tunnelarbete i en gruva i Kiruna, medan Tommy Karlsson och Tommy Fredriksson är på väg till ett tunneljobb i Norge. Här hemma håller de som bäst på att sätta sig in i VDC*, de 3D-modellerade ritningarna på det stora projektet, en teknik och ett arbetssätt som Veidekke arbetar med för att underlätta medarbetarinvolveringen i de pågående projekten.

– Den stora utmaningen är att nu omsätta den teori vi gått igenom under utbildningen i praktiken på de kommande projekten. På ett av dem Dovrebanan, har vi haft ett tvådagarsmöte tillsammans med beställaren, konsulterna, underentreprenörerna och alla andra inblandade – både chefer och yrkesarbetare.  Totalt var vi ett 80-tal människor som träffades för att gå igenom jobbet. Där kan man snacka om medarbetarinvolvering!

Ytterligare information: Terje Håkansson, Veidekke, tel 076-136 75 11 eller 08-635 61 00, terje.hakansson@veidekke.se

Pressinformation från Veidekke Entreprenad AB, Tunnel & Bergrum 2012-04-10

FAKTA OM NÄSTA GENERATIONS MI-ARBETE:

Veidekkes LEAN-inspirerade arbetssätt MI (Medarbetar Involvering) byggs upp av tre bärande delar:

  • Involverande planering - För ökad produktivitet och minskat spill
  • VDC - För ökad förståelse och minimering av fel
  • Teamet - För ökat engagemang och delaktighet

Det handlar om ett arbetssätt från idé till färdigt projekt.

FAKTA OM VDC:

VDC - Virtual Design & Construction - är ett arbetssätt som integrerar virtuella modeller mellan olika discipliner i projektering och produktion. VDC fokuserar på hela arbetsprocessen, vilket inkluderar organisationens arbete och metoder för korta och effektiva beslutsvägar. Därmed är VDC mer en bara en BIM-modell.

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 45zxyoltaasenvx7xbzfhg jpg