Nu påbörjas förvandlingen av Solnavägen

På Solnavägen, strax norr om Karolinska sjukhuset, planerar bostadsutvecklaren Veidekke att bygga ca 230 nya lägenheter. Bostadsprojektet är första steget i ambitionen att förvandla Solnavägen till en levande stadsgata som länkar samman Solna med Hagastaden. I samband med markköpet bidrar Veidekke med delfinansiering av två nya tunnelbanestationer.

Nu påbörjas förvandlingen av Solnavägen

På Solnavägen, strax norr om Karolinska sjukhuset, planerar bostadsutvecklaren Veidekke att bygga ca 230 nya lägenheter. Bostadsprojektet är första steget i ambitionen att förvandla Solnavägen till en levande stadsgata som länkar samman Solna med Hagastaden. I samband med markköpet bidrar Veidekke med delfinansiering av två nya tunnelbanestationer.

Veidekke Bostad har förvärvat oexploaterad mark längs med Solnavägen och planerar nu för totalt ca 230 nya lägenheter. Med svanenmärkta bostäder och bottenvåningar avsedda för kommersiell verksamhet är ambitionen att skapa en hållbar, trygg och levande stadsgata som länkar samman Solna med Hagastaden. Bostadsprojektet kommer att rikta sig mot en bred målgrupp, med bostäder för både ensamhushåll och större familjer. Dessutom kan projektet komma att innehålla 10 stycken LSS-lägenheter, sociala lägenheter eller annan form av kategoriboende och en förskola med 4-6 avdelningar.

- Detta är första steget i att skapa en naturlig länk med liv och rörelse mellan Solna och Hagastaden, säger Mårten Othérus, Regionchef på Veidekke Bostad.

I samband med markförvärvet bidrar Veidekke med ca 10 miljoner till den gula linjens planerade t-banestationer i Hagastaden och Hagalund. Byggstart för den nya tunnelbanesträckan planeras till 2016, tunnelsprängningarna startar 2017 och trafikstart beräknas till 2022. Med närhet till två nya tunnelbanestationer skapas förutsättningar för flera nya bostäder och verksamheter längs med Solnavägen.

- Med nya bostäder och nya tunnelbanestationer i Hagastaden och Hagalund kommer Solnavägen att förvandlas från ful ankunge till svan under de kommande åren, säger Mårten Othérus, Regionchef på Veidekke Bostad. Vi ser fram emot att involvera våra bostadsintressenter i utvecklingen av projektet.

Ambitionen är att detaljplanen ska vinna laga kraft under 2017 och att projektet ska byggstartas 2018.

För mer information, kontakta:
Mårten Othérus, Regionchef Mälardalen, Veidekke Bostad
Tfn 0702-600135
marten.otherus@veidekke.se

Kristian Ericsson, Affärsutvecklare, Veidekke Bostad
Tfn 0709-282791
Kristian.ericsson@veidekke.se


Om Veidekke Bostad
Veidekke Bostad förverkligar bostadsdrömmar – tillsammans med våra kunder och samarbetspartners – genom att utveckla bostäder som både är attraktiva och hållbara ur ett klimatperspektiv. Vi är verksamma i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne och ingår i Veidekke-koncernen som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag.
www.veidekkebostad.se

Titel Filtyp
owoyae6yrzfktg0lsuqt jpg