Sofia Dehre blir produktionsutvecklingschef på Veidekke

Som ett led i Veidekkes offensiva satsning på ökad produktivitet har Veidekke Bygg Bostäder rekryterat Sofia Dehre. Målet är att Veidekke ska leda utvecklingen av metoder och system i syfte att ytterligare effektivisera byggprocessen av bostadsbyggandet.

Sofia Dehre blir produktionsutvecklingschef på Veidekke

Som ett led i Veidekkes offensiva satsning på ökad produktivitet har Veidekke Bygg Bostäder rekryterat Sofia Dehre. Målet är att Veidekke ska leda utvecklingen av metoder och system i syfte att ytterligare effektivisera byggprocessen av bostadsbyggandet.

I rollen som produktionsutvecklingschef ingår att titta på både teknik och process, men också ha ett stort fokus på att utveckla människor och grupper för ett ökat engagemang och ökad produktivitet. Mer konkret innebär det bland annat ett operativt ansvar för Veidekkes industrialiseringskoncept VeidekkeMAX, att säkerställa produktutformning och tekniska lösningar för förhöjd kostnadsfokus. Genom ett ökat produktionsstöd stärks möjligheterna för en hög produktivitet i kombination med riktigt attraktiva produkter.

-Rekryteringen av Sofia är ett viktigt steg i vår satsning på att ta klivet in i framtidens byggbransch - och på riktigt lyckas förena ökad produktivitet med ökad kundanpassning. Sofia har perfekt bakgrund för uppdraget med lång erfarenhet av Prefab-industrin, säger Mats Nyström, affärsområdeschef för Veidekke Bygg Bostäder.

-Jag trivs när det händer nya saker i en roll med varierande arbetsuppgifter, därför ser jag mycket fram emot att arbeta på Veidekke - ett företag som grundas i starka värderingar och en stark vilja att utvecklas både som företag men också som bransch. Veidekkes involverande arbetssätt samt fokus på samarbete och produktivitet är något som kommer göra skillnad för morgondagens byggbransch, säger Sofia Dehre.

Sofia påbörjar sin anställning i Veidekke efter årsskiftet. Närmast kommer hon från NCC i en roll som process- och produktionsutvecklingschef med bland annat ansvarar för utveckling av projektstyrning samt samordning av arbetssätt.

För mer information, vänligen kontakta

Mats Nyström, affärsområdeschef Veidekke Bygg Bostäder, tel. +46 705 37 12 60

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 qwcsfi6vj151euiua6af jpg