Sveriges längsta hängbro för gång- och cykeltrafik

Veidekke har fått i uppdrag av Umeå kommun att bygga en gång- och cykelbro över Umeälven som binder samman stadens västra delar. Uppdraget är en samverkansentreprenad.

Lundabron

Lundabron, som är namnet på bron, blir 179 meter lång och ha en bredd på 6 meter men avsmalning till 4 meter vid mitten. Höjden på pylonerna är 24 meter och frihöjden under bron är 5,9 meter.

– Vi är mycket glada och stolta över förtroendet från Umeå kommun. Veidekke har lång erfarenhet av samverkanentreprenader där vi genom att involvera alla frigör kunskap och engagemang för att hitta de bästa lösningarna. Vi får säkrare arbetsplatser, blir effektivare, kvaliteten ökar och kostnaderna sänks, säger Mathias Rönnholm, regionchef, Veidekke Anläggning.

Utformningen av bron har skett i samverkan mellan Umeå kommun - Gator och parker och Veidekke. Utmaningen har varit att bygga en nästan 200 m lång gång- och cykelbro utan stöd i älven. Brons form är inspirerad från en hängbro i Vranov, Tjeckien där timglasformen ger ökad stabilitet. Lundabron kommer troligtvis att bli Sveriges längsta hängbro för gång- och cykeltrafik.

Vi vill gärna pröva nya entreprenadformer där samverkansentreprenad är den som vi tror passar in på Lundabron,säger Karin Isaksson, teknisk chef, Umeå kommun.

Projektet påbörjades i början av 2017 och bron skavara klar sommaren 2018.

Lundabron medför förbättrad tillgänglighet till stadsnära rekreation och friluftsliv för såväl boende i hela Umeå som för de människor som besöker staden. Detta då Umeås två attraktiva grönområden, Bölesholmarna och Strandpromenaden binds samman till en trevlig slinga på 3,6 km i en bilfri miljö.

För mer information, vänligen kontakta

Mathias Rönnholm, regionchef Veidekke Anläggning Nord, tel. 073-301 74 38

Karin Isaksson, teknisk chef Umeå kommun, tel. 090-16 14 39 / 070-332 25 32

Veidekke är inget vanligt byggföretag. Visserligen bygger vi allt från broar och bostäder, vägar och tunnlar, men det är vår syn på människor som är annorlunda. Veidekke är en idé om hur människor tillsammans kan skapa goda resultat. Vi tror på involverande krafter och kollektiv intelligens. Vi tror att människor kan åstadkomma mer genom samarbete. Det gäller våra egna medarbetare, våra samarbetspartners och inte minst våra kunder. Om det fungerar? I dag är vi Skandinaviens fjärde största företag i branschen. Och vi har redan satt ett rejält avtryck i Sverige.

Titel Filtyp
fpw3plg6wxncl2u0vyp6 jpg
y24hiv7shhccqvc5x8al jpg