Unga saknar bostäder i 161 kommuner

Bostadsbristen ökar och allt fler unga tvingas bo hemma allt längre. Hela 161 kommuner i landet uppger att det råder brist på bostäder som unga efterfrågar, vilket är en ökning med 46 kommuner jämfört med 2003. Det visar statistik från Boverket som Veidekke har tagit del av och analyserat.

Unga saknar bostäder i 161 kommuner

Bostadsbristen ökar och allt fler unga tvingas bo hemma allt längre. Hela 161 kommuner i landet uppger att det råder brist på bostäder som unga efterfrågar, vilket är en ökning med 46 kommuner jämfört med 2003. Det visar statistik från Boverket som Veidekke har tagit del av och analyserat.

– En rad politiska beslut har i praktiken gjort det omöjligt att bygga billiga lägenheter. Det är hög tid att de politiska partierna tar sitt ansvar och tar ett helhetsgrepp i frågan, konstaterar Lennart Weiss, kommersiell direktör på bygg- och fastighetsbolaget Veidekke.

Enligt Boverkets siffror råder det brist på bostäder som efterfrågas av unga i 161 kommuner i Sverige, 35 kommuner saknar statistik över huvud taget. För tio år sedan var det 115 kommuner och 33 som saknade uppgifter. Antalet kommuner med brist på bostäder för unga har således ökat med 40 procent sedan 2003.

Läget är särskilt allvarligt i de tre storstadsregionerna, men trenden är att bostadsbristen för unga breder ut sig över större delar av landet. Allt fler kommuner i exempelvis Norrbotten, Västerbotten, Dalarna och Örebro har nu problem med att erbjuda unga en plats på bostadsmarknaden.   

– Det är dags att införa attraktiva villkor för bosparande i Sverige. Titta gärna på Norge, där unga mellan 18–33 år kan spara upp till 20 000 kronor per år, totalt 150 000 kronor, med 20 procents avdrag på inkomstskatten, säger Lennart Weiss.  

Sedan bolånetaket infördes 2010 har unga fått det allt svårare att ta sig in på bostadsmarknaden. Förr var det enklare att låna till sin första bostad. I dag krävs det att man har 15 procent i eget sparande. I Sverige kostar ett genomsnittligt hus 2,2 miljoner kronor, vilket innebär att man behöver 330 000 kronor i insats.

– Inför statliga topplån till den första bostaden och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden. Sverige behöver en samlad bostadspolitik som kombinerar finansiella styrmedel med traditionell byggpolitik, säger Lennart Weiss.

Se även bilaga (längst ner): Bostadsläget för unga 2003 och 2013, hela landet.

För mer information kontakta:

Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke

Tfn: 070-521 37 81

Titel Filtyp
wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg
https://resources.mynewsdesk.com/raw/upload/gjjvhtna28ofsqo8wgti.docx docx