Veidekke avbryter allt samarbete med underleverantör

I slutet av förra veckan fick Veidekke Entreprenad ett tips om att det förekom oegentligheter vad gäller arbetsförhållandena hos en underleverantör som arbetar med kvarteret Nöten i Stockholm. Efter avslutad utredning har det framkommit att det aktuella företaget har använt sig av illegal arbetskraft.

Veidekke avbryter allt samarbete med underleverantör

I slutet av förra veckan fick Veidekke Entreprenad ett tips om att det förekom oegentligheter vad gäller arbetsförhållandena hos en underleverantör som arbetar med kvarteret Nöten i Stockholm. Efter avslutad utredning har det framkommit att det aktuella företaget har använt sig av illegal arbetskraft.

Migrationsverket bekräftar på tisdagsmorgonen till Veidekke Entreprenad att 17 stycken anställda hos den aktuella underleverantören saknar rätt att arbeta i Sverige. Därmed avbryter Veidekke Entreprenad allt samarbete med underleverantören med omedelbar verkan. 

-Samarbetet med Byggnads och Sveriges Byggindustrier har fungerat väldigt bra i detta fall, vilket resulterade i att vi snabbt kunde få fram relevant fakta. Detta visar, än en gång, att vi måste samverka inom branschen för att få till en förändring, säger Mikael Lidström, Regionchef Bygg Stockholm, Veidekke Entreprenad. 

Veidekke Entreprenad och Byggnads fortsätter nu sitt arbete med leverantörsbedömningar, som inleddes i oktober och tillsammans undersöker man nu möjligheterna att utöka kontrollerna.

För mer information, vänligen kontakta:

Jenny Henrichson, Kommunikationschef, tfn + 46 733 57 10 88

Titel Filtyp
wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg