header

Veidekke Bostad ansluter sig till Malmös färdplan för klimatneutralitet

Inom ramen för Malmö stads hållbarhetsarbete har kommunen tagit fram Sveriges första lokala färdplan för ett klimatneutralt byggande, LFM2030. Målet är att kommunen ska bli en klimatneutral region senast år 2030, bland annat genom ökad samverkan med byggsektorn. Som ett led i bolagets hållbarhetsarbete har Veidekke Bostad nu valt att ansluta sig till färdplanen och bli en del av initiativet.

Veidekke Bostad ansluter sig till Malmös färdplan för klimatneutralitet

Inom ramen för Malmö stads hållbarhetsarbete har kommunen tagit fram Sveriges första lokala färdplan för ett klimatneutralt byggande, LFM2030. Målet med färdplanen är att kommunen ska bli en klimatneutral region senast år 2030, bland annat genom ökad samverkan med byggsektorn. Som ett led i bolagets hållbarhetsarbete har Veidekke Bostad nu valt att ansluta sig till färdplanen och bli en del av initiativet.

- Det här är helt i linje med Veidekkes hållbarhetsstrategi och vi ser fram emot ett nära samarbete i dessa viktiga frågor med Malmö stad. Vi var först med att bygga Svanenmärkta flerbostadshus och nästa steg är att bla utveckla vår trähussatsning även i Malmö, säger Charlotta Nilsén, regionchef SydVäst på Veidekke Bostad

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av den totala klimatbelastningen och ambitionen med initiativet är att ta fram strategier och lösningar för hur Malmö ska arbeta för att nå klimatneutralitet år 2030, tillsammans med relevanta aktörer i branschen. Förhoppningen är att det ska ske bland annat genom nya gemensamma riktlinjer för smarta energilösningar och miljöanpassade materialval.

- Vi är mycket stolta över att Veidekke Bostad ansluter sig till Färdplan 2030. Vi ser fram emot ett gott samarbete med mycket verkstad under de kommande åren, säger Josephine Nellerup, Stadsbyggnadsstrateg på Malmö stad


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Charlotta Nilsén, regionchef SydVäst, Veidekke Bostad, 070-600 30 87
Josephine Nellerup, Stadsbyggnadsstrateg på Malmö stad, 070-934 24 15

Titel Filtyp
bpcc4pfpnmpnqxcbtkis jpg
gw81bunnm14gzfanetvy jpg