Veidekke Bostad förvärvar i Stora Ursvik

Veidekke Bostad har förvärvat del av kv. Smedjan, västra Ursvik i Sundbyberg och planerar nu för ca 150 nya svanenmärkta bostadsrätter med ett estimerat försäljningsvärde om ca 700 mkr. Förvärvet adderades till Veidekke Bostads projektportfölj Q4 2016.

Veidekke Bostad förvärvar i Stora Ursvik

Veidekke Bostad har förvärvat del av kv. Smedjan, västra Ursvik i Sundbyberg och planerar nu för ca 150 nya svanenmärkta bostadsrätter med ett estimerat försäljningsvärde om ca 700 mkr. Förvärvet adderades till Veidekke Bostads projektportfölj Q4 2016.

Marken, som förvärvats av Stora Ursviks KB, är under detaljplanearbete och en antagen plan förväntas vara framme under Q4 2017. Bostäderna, som kommer att byggas av Veidekke Bygg och Anläggning, förväntas byggstartas under 2018 med inflyttning under 2020.

Veidekke Bostads verksamhet växer kraftigt med ca 1000 sålda bostäder per år och runt 1800 bostäder i produktion, varav ca 1300 i Mälardalen. Veidekkes ambition är att bli en av Sveriges ledande bostadsutvecklare.

- Förvärvet i Stora Ursvik är ännu ett värdefullt tillskott för Veidekke Bostad, säger Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Bostad. Med en projektportfölj på ca 8 300 byggrätter i våra tre storstadsområden, lanseringen av vårt nya småhuskoncept och satsningen på hyresrätter ser jag fram emot en spännande utveckling av vårt kunderbjudande under kommande år.

Veidekke Bostads kvarter i Stora Ursvik kommer att innehålla ca 150 svanenmärkta bostadsrätter i varierande lägenhetsstorlekar, samt en förskola och ett antal kommersiella lokaler. Projektet kommer att rikta sig mot en bred målgrupp, med bostäder för såväl ensamhushåll som större familjer och på så vis främja mångfald i området.

Parkeringsmöjligheter kommer att finnas i garage under husen och är en del i den mobilitetslösning som håller på att arbetas fram för området. Mobilitetslösningen innebär bl a ökat fokus på kollektivtrafik, cykel-parkering och förvaringsmöjligheter, samt ett gemensamt deltagande från samtliga fastighetsägare i den planerade bilpoolen.

Sundbybergs utveckling av Ursvik är en av de största bostadssatsningarna i Stockholms län. När området, runt år 2026, är färdigutvecklat kommer det bestå av ca 7000 bostäder. Veidekke Bostads nya kvarter ligger i direkt anslutning till Ursviks torg. Runt torget är det tänkt att den kommersiella servicen med bland annat dagligvaruhandel och övriga butiker ska lokaliseras, här kommer även tvärspårvägen och busslinjerna till området ha sina hållplatser. Tvärspårvägen är planerad att tas i drift 2021.

För mer information:
Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Bostad AB
Tel: +46 705 98 56 51
E-post: Per-Martin.eriksson@veidekke.se

Mårten Othérus, Regionchef, Veidekke Bostad AB, Region Mälardalen
Tel: +46 702 60 01 35
E-post: marten.otherus@veidekke.se


Kommunens information om Ursvik:
http://www.ursvik.se/om-ursvik/omradet/

Titel Filtyp
h5mjlzscymejxjhz2fu8 jpg