Veidekke Bostad förvärvar mark i Kviberg, Göteborg

Med ytterligare ett förvärv under Q1 om ca 125 byggrätter har Veidekke Bostad nu totalt ca 250 byggrätter i Kviberg i Göteborg, med ett förväntat försäljningsvärde om ca 900 mkr. Detaljplanen för området har vunnit laga kraft och arbetet inför försäljningsstart och produktion av bostäderna påbörjas omgående. Byggstart planeras till 2018 med inflyttning året därpå.

Veidekke Bostad förvärvar mark i Kviberg, Göteborg

Med ytterligare ett förvärv under Q1 om ca 125 byggrätter har Veidekke Bostad nu totalt ca 250 byggrätter i Kviberg i Göteborg, med ett förväntat försäljningsvärde om ca 900 mkr. Detaljplanen för området har vunnit laga kraft och arbetet inför försäljningsstart och produktion av bostäderna påbörjas omgående. Byggstart planeras till 2018 med inflyttning året därpå.

Veidekke Bostads verksamhet växer kraftigt med ca 1000 sålda bostäder per år och runt 1800 bostäder i produktion, varav ca 450 i Göteborgsregionen. Veidekkes ambition är att bli en av Sveriges ledande bostadsutvecklare.

- Förvärvet i Kviberg är ännu ett värdefullt tillskott för Veidekke Bostad, säger Per-Martin Eriksson, VD, Veidekke Bostad. Med en projektportfölj på ca 8 300 byggrätter i våra tre storstadsområden, lanseringen av vårt nya småhuskoncept och satsningen på hyresrätter ser jag fram emot en spännande utveckling av vårt kunderbjudande under kommande år.

De Svanenmärkta bostadsrätterna i Kviberg, som kommer att byggas av Veidekke Bygg och Anläggning, får sadeltak och fasader klädda med tegel för att ansluta på ett bra sätt till de vackra kasernbyggnaderna. Mellan husen sparas ett större naturområde som blir ett attraktivt rekreationsområde för de boende och några hundra meter åt öster finns Kvibergs Park som håller på att utvecklas till en av landets största mötesplatser för idrottande och idrottsintresserade. I närområdet finns även stora skogs- och friluftsområden samt gångstigar längs Säveån.

Kviberg och angränsande stadsdel i väster, Gamlestaden, är inne i en mycket spännande och expansiv utveckling. Här bor man med närhet till en aktiv fritid och vacker natur med snabba kollektiva förbindelser till centrala Göteborg.

De totalt ca 250 byggrätterna i Kviberg utgörs av två affärer: ett samarbetsavtal sedan tidigare med Higab vilket nu omvandlas till skarpt avtal samt ytterligare ett förvärv, där säljare är Suthema AB.

- Jag ser fram emot att involvera olika intressenter i närområdet, bland andra HIGAB och Kvibergs vandrarhem, för att utveckla ett attraktivt område för såväl framtida bostadsköpare som kringboende, säger Olof Olausson, Affärsutvecklare, Veidekke Bostad.

Fakta om projektet:
Byggherre: Veidekke Bostad
Entreprenör: Veidekke Entreprenad
Upplåtelseform: Svanenmärkta bostadsrätter
Antal bostäder: 200-250
Förväntat försäljningsvärde: ca 900 mkr
Förväntad byggstart: 2018
Förväntad inflyttning: start 2019

För mer information:
Olof Olausson, Affärsutvecklare, Veidekke Bostad AB, Region Väst
Mobil: +46 761264045
E-post: Olof.olausson@veidekke.se

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 vxt4ttve7wacstepumqn jpg