Veidekke Bostad förvärvar ytterligare projekt i Ale Kommun

Veidekke Bostad har förvärvat Backa Säteri Bostadsutveckling AB och därmed mark i anslutning till golfbanan i Nödinge. Planen är att skapa ett attraktivt område med ca 150 nya bostäder.

Veidekke Bostad förvärvar ytterligare projekt i Ale Kommun

I ett centralt naturskönt område, i anslutning till golfbanan i Nödinge planerar Veidekke Bostad för ca 150 nya bostäder. Genom förvärvet av Backa Säteri Bostadsutveckling AB äger man nu mark som planeras för nya bostäder med säljstart 2019. Nästa steg i projektet är att påbörja arbetet med detaljplanen. Veidekke Bostad är sedan tidigare aktiva i kommunen genom sitt projekt Kronogården i Älvängen.

- Ale Kommun är en tillväxtkommun som målmedvetet tagit sig an bostadsutmaningen, säger Olof Olausson, Regionchef på Veidekke Bostad. Vi ser fram emot att involvera våra bostadsintressenter och framtida grannar i utvecklingen av projektet och är glada att kunna tillföra Ale ytterligare naturnära bostäder.

- Veidekke Bostads projekt vid Backa Säteri kan på ett hållbart sätt komma att komplettera Nödinges bostadsutbud inom gångavstånd från tågstationen och Ale Torg. Detaljplanearbetet får nu utvisa vad som blir det bästa sättet att utveckla området. Vi är väldigt glada att Veidekke Bostad fortsätter sitt engagemang i Ale och delar vår positiva syn på kommunens utveckling, säger Magnus Blombergsson, stadsarkitekt i Ale Kommun.


För mer information, kontakta:
Namn: Mikael Blom, Affärsutvecklare, Region Väst
Telefon: 0722-18 59 31
E-post: mikael.blom@veidekke.se

Namn: Olof Olausson, Regionchef, Region Väst
Telefon: 0761-26 40 45
E-post: olof.olausson@veidekke.se


Om Veidekke Bostad
Veidekke Bostad förverkligar bostadsdrömmar – tillsammans med våra kunder och samarbetspartners – genom att utveckla bostäder som både är attraktiva och hållbara ur ett klimatperspektiv. Vi är verksamma i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne och ingår i Veidekke-koncernen som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. www.veidekkebostad.se

Titel Filtyp
wbsppdcszudp9xe8ygcda jpg