header

Veidekke, Bygg Stockholm bygger 110 nya lägenheter

Nu är det klart att Veidekke byggstartar byggnationen av 110 Svanenmärkta lägenheter i Stureby.

Brf Parkslingan, modell

Nu är det klart att Veidekke byggstartar byggnationen av 110 Svanenmärkta lägenheter i Stureby.

Längs den gröna linjen cirka tre kilometer söderut från Skanstull i Stockholm ligger historiska Stureby, som härstammar från Sten Sture den yngres bravader. Intresset för de Svanenmärkta lägenheterna har varit stort både bland äldre och yngre. Veidekke kommer att bygga åtta hus med lägenheter i storleken 1 till 5 rum och kök. Alla lägenheter har stor balkong eller uteplats. Projektet, som är en samverkansentreprenad mellan Veidekke Bostad och Veidekke Entreprenad, byggstartas i maj och första inflyttning beräknas ske under hösten 2014. Kontraktssumman är på 170MSEK.

-En förutsättning för byggstart av Kv. Parkslingan har varit den involveringsprocess och den internt högt utvecklade VDC-teknik som organisationen på Entreprenad och Bostad har arbetat med under hela hösten och vintern.Jag har stora förväntningar att projektet med sina tankar om medarbetarinvolvering och samverkan kommer att utmynna i lönsamt och högt kvalitativt bostadsprojekt, säger Lars Mällberg, avdelningschef för Veidekke Entreprenad, region Bygg Stockholm.

Veidekke använder ett Lean-inspirerat arbetssätt som vi kallar Medarbetarinvolvering(MI). MI byg­ger på respekt för individen, att tillvarata allas kunskap och idéer samt att tillåta alla medarbetare att kunna påverka sin arbetssituation. Arbetssättet ger också en ökad produktivitet och ett större engagemang på arbetsplatserna. Ett verktyg för involvering är VDC (Virtual Design and Construction) som innehåller metoder för en effektiv och säker produktion som startar redan under projekteringsfasen.

Hela projektet, såväl produktionsprocessen som lägenheterna, är miljöcertifierat enligt Svanen. Svanen ställer höga krav på produkterna ur miljö, energi och klimatsynpunkt. För att bostaden ska bli Svanenmärkt krävs det att vissa kriterier uppfylls, bland annat att byggprodukterna inte innehåller några farliga ämnen, god ljudisolering och en välfungerande ventilation för att undvika allergier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Mällberg, avdelningschef Bygg Stockholm, Veidekke Entreprenad

Tfn:
070-2600135

E-post: lars.mallberg@veidekke.se

Ulrika Sohlenius, Projektutvecklare, Veidekke Bostad

Tfn: 070-381 42 54

E-post: ulrika.sohlenius@veidekke.se

Titel Filtyp
uo84sqjpmfov7vnu8eqc jpg