Veidekke bygger 160 nya studentbostäder åt Helsingborgshem

Veidekke har skrivit kontrakt med AB Helsingborgshem om att bygga 160 studentbostäder i centrala Helsingborg. Projektet, som kallas Furutorpsparken, är en totalentreprenad med ett totalt ordervärde på 88, 5 MSEK.

Furutorpsparken

Veidekke har skrivit kontrakt med AB Helsingborgshem om att bygga 160 studentbostäder i centrala Helsingborg. Projektet, som kallas Furutorpsparken, är en totalentreprenad med ett totalt ordervärde på 88, 5 MSEK.

Helsingborg har en ambition om att bli Sveriges mest attraktiva studentstad. För att nå dit krävs att staden kan erbjuda tillräckligt många studentbostäder i anslutning till Campus Helsingborg. Campus Helsingborg tillhör Lunds universitet och är ett av Europas ledande lärosäten.

-Projektet baseras på vårt involverande arbetssätt där alla aktörer bidrar med kunskap för ökad produktivitet och högre kvalitet. Vi har sedan tidigare projekt mycket god erfarenhet av att jobba med Helsingborgshem som kund. De har en modern organisation där öppenhet och samverkan är i fokus. Därför är det extra roligt att de valt oss som entreprenör. säger Stefan Wegner, arbetschef Veidekke Bygg Syd.

Entreprenaden omfattar komplett uppförande av studentbostäder i fem våningar med fem varianter av lägenheter i olika storlekar. Fastigheten byggs med tillhörande komplementbyggnader innehållande cykelparkering, miljöhus samt markanläggning och ny parkering.

Uppdraget är en totalentreprenad där projekteringsarbetet har påbörjats och lägenheterna skall vara klara för inflyttning hösten 2016.

-Vi har pratat med många av de studenter som bor hos oss idag och tagit till oss av deras tankar och idéer kring boendet. Bland annat efterfrågas bra studierum, eftersom det ibland är svårt att hitta plats på Campus. Vi erbjuder även en större variation av lägenhetstyper än i tidigare byggen, eftersom det visar sig att behoven bland studenterna ser väldigt olika ut, säger Emma Järund, projektledare Helsingborgshem.

Veidekke har även tidigare har jobbat på uppdrag av Helsingborgshem. Bland annat byggde de Helsingborgshems lägenheter på Kullavägen och 22-våningshuset Höjdpunkten på Närlunda. Just nu är Parkhusen under uppförande, fyra punkthus om tio våningar med 104 lägenheter med tillhörande parkeringsgarage i centrala Helsingborg.

För mer information om projektet, vänligen kontakta

Stefan Wegner, arbetschef Veidekke Bygg Syd, tel. +46 768 32 91 22

Ulf Sterner, regionchef Veidekke Bygg Syd, tel. +46 703 24 45 63

Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke Bygg, tel. +46 761 26 40 44

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 a5k1amanvch9ob3ot958 jpg
0001-01-01 dzeeo4hi4ilmyzcqljos jpg