header

Veidekke bygger arkivbyggnad för Kungliga biblioteket i Håbo

Veidekke Bygg Kommersiellt ska på uppdrag av Vacse och Kungliga biblioteket bygga en ny arkivbyggnad i Håbo. Projektet är en totalentreprenad med fast ersättning på 61 MSEK och beräknas vara färdigställt under hösten 2020.

Veidekke bygger arkivbyggnad för Kungliga biblioteket i Håbo

Veidekke Bygg Kommersiellt ska på uppdrag av Vacse och Kungliga biblioteket bygga en ny arkivbyggnad i Håbo. Projektet är en totalentreprenad med fast ersättning på 61 MSEK och beräknas vara färdigställt under hösten 2020.

Projektet är en tillbyggnation som omfattar cirka 4 000 kvm arkivlokaler för Kungliga biblioteket. De nya arkivlokalerna ska anslutas till befintliga arkivlokaler inom fastigheten Håbo Rölunda 1:6. Kungliga biblioteket, som idag förhyr lokaler inom fastigheten, kommer under byggnationen bedriva verksamhet i angränsande lokaler.

- Vi är oerhört glada och tackar för förtroendet. Vår ambition är att genom vårt involverande arbetssätt skapa en välfungerande samverkan mellan alla parter i projektet för att leverera med rätt kvalitet och i tid, säger Linus Wåhlin, arbetschef på Veidekke Bygg Kommersiellt Mälardalen.

Kungliga biblioteket förhyr, genom sitt uppdrag av regeringen, lokalerna i Håbo där huvudsaklig inriktning är förvaring av dagstidningar, magasin och allt annat övrigt tryckt material. I och med detta ställs höga klimatkrav på byggnaden. Denna tillbyggnation ska också utföras i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler.

- Det känns mycket glädjande, både över det nära samarbete som Vacse har med Kungliga biblioteket som vill utöka sin verksamhet i våra lokaler samt över det kommande samarbetet med en för oss ny samarbetspartner Veidekke, säger Fredrik Linderborg, Vd Vacse.

För mer information, vänligen kontakta

Linus Wåhlin, arbetschef Veidekke Bygg Kommersiellt Mälardalen, tel. 073-314 69 11

Per Wall, regionchef Veidekke Bygg Kommersiellt Mälardalen, tel. 073-355 06 03

Titel Filtyp
sdjqiyw0rfpvy88fh3pg jpg